Suosikit

Heräsikö huoli?

Kun seuraat opiskelijaa Wilmassa ja luokkatilanteessa, herääkö huoli? Myös muut aineenopettajat voivat laittaa esimerkiksi Wilma -viestiä RO:lle opiskelijaa koskevasta huolesta.

Huolen aiheita voivat olla esimerkiksi

 • oppimisvaikeudet
 • opiskelumotivaation lasku
 • opintosuoritusten heikentyminen
 • ylitunnollisuus
 • yksinäisyys
 • muutokset käyttäytymisessä
 • poissaolot
 • kiusaamiskokemukset.
RO:n tehtävä on huomata nuoren huoli ja keskustella
 • Keskustele opiskelijan kanssa: ”Miten menee? Olen havainnut, että sinulle on kertynyt poissaoloja. Miten suorituksesi ovat edenneet?” Kerro, että haluat auttaa. Tsemppaa ja kannusta!
 • Ole yhteydessä kollegoihin: Ovatko muut opettajat huolissaan? Ovatko kaikki huolissaan samoista syistä? Mistä on kysymys ja mitä voidaan tehdä?
 • Ole yhteydessä erityisopettajaan: Mitä tukitoimia on jo käytössä, mitkä tukitoimet auttaisivat tilanteessa?
 • Ole yhteydessä nuoren luvalla huoltajaan: Kerro, mikä on huolen aihe ja mitä on lukiossa keskusteltu. Saata huoltaja tietoiseksi asioista.

Muista kirjata keskustelut ja toimenpiteet Wilman A-lomakkeeseen!

Kun RO:n omat keinot eivät riitä
 • Kerro opiskelijalle, että tarvitset muiden työntekijöiden apua (ks. Kenen puoleen kääntyä -osio)
 • Ohjaa nuori tarpeen mukaan erityisopettajalle, kuraattorille tai psykologille. Auta tarvittaessa yhteydenotossa opiskelijan luvalla!
 • Sovi tarpeen mukaan yksilöllinen opiskeluhuoltopalaveri (mukana sovitusti esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, opiskelija, opo, erityisopettaja, RO ja huoltaja)
 • Jatka opiskelijan tilanteen seuraamista tiiviimmin.
Käytännön vinkkejä RO:lle 

Jonkin tietyn aineen (tai usean aineen) opinnot eivät etene. Opiskelijalla voi olla aineesta/aineista hylättyjä arvosanoja tai K-merkintöjä.

 • Keskustele opiskelijan kanssa: Onko ko. aineessa ollut haasteita aiemmin? Mikä ko. aineessa on haastavaa? Onko hän saanut tukea? Millaisia opiskelutapoja hän käyttää?
 • Tarvittaessa auta opiskelijaa sopimaan tapaaminen ko. aineenopettajan kanssa.
 • Keskustele ko. aineen opettajan kanssa, onko hänen näkemyksensä tilanteesta sama kuin opiskelijan.
 • Joskus opiskelija saattaa huomata, ettei lukio suju: motivaatio laskee ja hylättyjä arvosanoja / K-merkintöjä on paljon. Ota puheeksi havainnot opinnoista ensin opiskelijan kanssa. Pyydä häntä keskustelemaan asiasta huoltajan kanssa ja ohjaa opon kanssa pohtimaan vaihtoehtoja, jotta esimerkiksi haku toiseen oppilaitokseen saadaan tarvittaessa käyntiin.
 • Muista tsempata, valaa uskoa ja kannustaa opiskelijaa!

Opiskelija ei lue Wilma-viestejä tai vastaa niihin, eikä osallistu ryhmänohjaustuokioihin.

 • Katso opiskelijan lukujärjestys ja koeta tavoittaa hänet oppitunnilta.
 • Lähetä tekstiviesti tai soita.
 • Ole yhteydessä huoltajan kautta ja kerro, että olet yrittänyt tavoittaa opiskelijaa ja jätä yhteydenottopyyntö.

Opiskelijalla on paljon poissaoloja.

 • Seuraa, liittyvätkö poissaolot esimerkiksi tiettyyn oppiaineeseen tai aamu-/iltapäivätunteihin? Onko poissaoloja yhtä aikaa esimerkiksi parhaan kaverin kanssa?
 • Ota poissaolot puheeksi opiskelijan kanssa. Kysy, mistä ne johtuvat.
 • Pohtikaa yhdessä opiskelijan kanssa, mikä tilanteessa voisi auttaa.
 • Kerro huolesi poissaoloista. Kerro faktat esimerkiksi opintojakson mahdollisesta keskeytymisestä.
 • Kerro opiskelijalle, että myös huoltajien tehtävä on tukea ja että olet yhteydessä kotiin.
 • Jos sairaspoissaoloja on paljon, kerro, että niistä voidaan pyytää sairauslomatodistus. Selvitä poissaolojen vaikutus kyseisen periodin opintoihin yhteistyössä opiskelijan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.
 • Jatka poissaolojen seuraamista ja kysele opiskelijan kuulumisia. 

Kiusaamistilanteiden selvittäminen – ohje tulossa myöhemmin.