Suosikit

Kehittäminen

Tervetuloa tutustumaan erilaisiin kaupunkisuunnittelun kehittämishankkeisiin! 

Kaupunkisuunnittelussa tehtävät hankkeet ohjaavat kaupunkiympäristön kehittämistä ja toimivat taustamateriaalina monille kaavamuutoksille. Niiden kautta luodaan entistä viihtyisämpää, ekologisempaa ja turvallisempaa ympäristöä.  Kehittämishankkeet kestävät yleensä puolesta vuodesta muutamaan vuoteen hankkeen laajuudesta riippuen ja niihin voi saada myös ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi eri ministeriöiltä. 

Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunitelma on poikkeaa muista kaupunkisuunnittelunssa tehtävistä hankkeista, sillä sitä päivitetään ja sen toteutumista seurataan tietyin väliajoin sen valmistumisen (16.6.2021) jälkeenkin.

Mitä hankkeita kaupungissa on meneillään?

Tutustu kaupungin kehittämishankkeisiin

Hankkeiden kuvaus, kesto ja rahoitus

Lue lisää