Suosikit

Liikuntatoimessa syntyy kestäviä menestystarinoita

Lappeenrannan uusi strategia on tehty parantamaan kaikkien lappeenrantalaisten elämää kasvun, kestävyyden ja hyvien palvelujen avulla. Hyvinvoinnin edistäminen on strategian tärkeimpiä tehtäviä ja liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen löytää siitä paljon työkaluja omaan työhönsä.

HYSin alaiseen liikkumisen edistämisen palveluyksikköön kuuluu tällä hetkellä kaikkineen 17 henkilöä.  Työntekijät näkevät työnsä ennen kaikkea palvelutoimintana, jolla parannetaan asukkaiden elämänlaatua.

-Uuden strategian mukaisesti autamme asiakkaitamme, eli lappeenrantalaisia rakentamaan kestäviä menestystarinoita paremman olon ja jaksamisen avulla, liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen sanoo.

-Strategiassa puhutaan kestävyydestä monella tasolla ja yksi niistä on kestävä hyvinvointi.

Liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen ulkoilemassa  lumisessa metsässä kahden muun henkilön kanssa

Strategia on tavoittanut organisaation hyvin

Seppänen kehuu organisaatiota siitä, että strategia tuotiin nopeasti käsittelyyn, ja valtuustoon ja lautakuntiin päin sitovat tavoitteet saatiin tehtyä yhdessä nopeasti.

-Mielestäni meidän pohtimamme tavoitteet ja ydinmittarit ovat konkreettisia ja ne mittaavat liikkumisen vaikuttavuutta sekä sen tuomaa hyötyä. Jokainen uusi asiakas ja harrastuskäynti, joka parhaimmillaan johtaa jatkuvaan liikkumiseen, on kirjaamisen arvoinen asia, Seppänen miettii.

Strategian mukaan me kannustamme yhteisöllisyyteen ja monipuoliseen harrastamiseen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Tämä näkyy siinä, että liikuntatoimi madaltaa tehokkaasti kynnystä osallistua erilaiseen liikuntaan tarjoamalla räätälöityä palveluja eri asukasryhmille. Liikuntatoimesta löytyy muun muassa omia tapahtumia senioreille ja sellaisille henkilöille, jotka ovat liikkuneet vähän tai joiden edellisestä liikkumiskerrasta on jo aikaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Eksoten kanssa, joka auttaa omia asiakkaitaan löytämään kaupungin järjestämiä palveluita. Kaiken kaikkiaan erilaiset yhteistyökuviot ovat lisääntyneet strategiassa olevien arvojen, yhdessä ja rohkeasti mukaisesti.

-Usein käy niin, että asiakkaamme löytävät kauttamme omaan arkeen sopivia uusia liikuntamuotoja tai sitten harrastuksen parista löydetystä uudesta ystävästä tulee vakituinen lenkkikaveri, Seppänen iloitsee.

-Me iloitsemme jokaisesta onnistumisesta ja saamme usein palautetta tyytyväisiltä asukkailta.

Mukana estämässä syrjäytymistä

Oman erityispiirteensä liikuntatoimen työhön tuo mahdollisuus osallistua sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Strategiaan on kirjattu, että kaupunki huolehtii yhdenvertaisuudesta ja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnista. Yhteisellä liikkumisella voidaan torjua yksinäisyyttä ja samalla oppia uusia asioita.

-Meillä on omia ryhmiä muun muassa sovelletun liikunnan tarpeisiin, jolloin asiakkailla on esimerkiksi joitain fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia huomioon otettavia ominaisuuksia, Seppänen kertoo.

-Yksi tärkeä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiskeino ovat maahanmuuttajille suunnatut liikuntakokeilut ja toiminta, jossa voi tutustua muihin ja samalla turvallisesti opetella vieraitakin harrastuksia.

Seppänen kokee, että hänen tiiminsä on voimakkaasti mukana auttamassa asukkaita luomaan omia kestäviä menestystarinoitaan. Liikunta tuo iloa, parantaa terveyttä ja tuo elämään sosiaalista sisältöä.

-Uskomme, että liikunnan avulla ihminen jaksaa hoitaa itseään paremmin ja sitä kautta myös keskittyä itselleen tärkeisiin, hyvää mieltä tuoviin asioihin.

-Hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa oleva ihminen pystyy kirjoittamaan kestäviä menestystarinoita elettäväksi ja kerrottavaksi.

Seppänen kehuu kaupungin ulkoliikuntapaikkoja ja Lappeenrannassa olevaa vireää seuratoimintaa.

-Täällä on helppo liikkua ja mielestäni näitä asioita voisi listata muiden hyvien palveluiden joukossa, kun mietitään, miksi Lappeenrantaan kannattaa muuttaa, hän vinkkaa.

Julkaistu 5.4.2022