Suosikit

Ohjaus

Lukion opiskelija käyttää tietokonetta opiskeluun.

Ohjaus

Lyseossa koko koulu ohjaa opiskelijoita lukio-opinnoissa, jatko-opintoihin ja työelämään sekä yrittäjyyteen. Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Opiskelija saa ohjausta ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja aineenopettajalta opintojensa suunnittelussa. Jatko-opintoihin hakeutumisessa ohjausta saa opinto-ohjaajalta. 

Opiskelijaa tuetaan ryhmänohjauksessa ja opinto-ohjauksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.

 

Ryhmänohjaus ja ohjausryhmän tapaamiset

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin ohjaaja ja neuvoja. Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja opastaa lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä huoltajiin ja huoltajat voivat ensisijaisesti olla yhteydessä ryhmänohjaajan kanssa opintoihin liittyen.

Ryhmänohjaaja tapaa ohjausryhmäänsä säännöllisesti ohjausryhmän tapaamisissa (ROT). Aikataulu on tapahtumakalenterissa.

Ohjausryhmän tapaamiset sisältävät ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa sekä ajankohtaisia asioita, jotka voivat liittyä opiskeluun, koulun arkeen ja tapahtumiin. Osallistuminen ohjausryhmän tapaamisiin on opiskelijan velvollisuus.

 

Tutorit

Lyseon lukiossa toimii aktiivisia tutoreita, jotka opastavat ja neuvovat uusia opiskelijoita opintojen alussa ja tukevat heitä opiskelussaan lukio-opintojen aikana. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Tutorit, toimivat ryhmänohjaajan apuna. Tutorit perehdyttävät ja auttavat uusia opiskelijoita opintoihin ja koulun käytäntöihin. Opiskelija voi kääntyä oman tutorinsa puoleen kaikissa opiskeluun ja elämäntilanteeseensa liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tutor ohjaa opiskelijan muiden tukipalveluiden pariin. Hyvä tutor on valmis auttamaan ja on ehdottomasti luotettava.

 

Opiskelusuunnitelma

Lukion oppimäärä on 3-vuotinen, jonka voi suorittaa 2 - 4 vuodessa. Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.

Lukuvuoden tarjonta suunnitellaan alustavasti keväällä opiskelijoiden valintojen ja tarpeiden sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan. Lukion aloittaville on elokuussa wilmassa valmis ehdotus lukuvuoden työjärjestyksiksi. Työjärjestyksiä suunnitellaan ja tarkistetaan ohjauksessa läpi lukuvuoden.

 

Opintojen suunnittelu

Opiskelusuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan omat vahvuudet ja kiinnostukset, pakollisten opintojen suorittaminen, ylioppilaskirjoitussuunnitelma sekä jatko-opintojen ja työelämän näkökulmat.

Opiskelijoita kannustetaan tekemään valinnat pääsääntöisesti oman ohjausryhmän mukana. Jokainen opiskelija opiskelee kuitenkin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Valintoihin vaikuttaa se, miten valinnat voidaan toteuttaa työjärjestyksessä. Koulu pidättää oikeuden tehdä muutoksia opiskelijoiden työjärjestyksiin.

Valintoihin pyritään sitoutumaan. Valinnat suunnitellaan aina huolella koko lukuvuodeksi kerrallaan myös lopullista opintojen määrää ajatellen. Syyskuussa opiskelijat voivat tarkistaa 1. - 3. periodien työjärjestykset ja tehdä niihin tarvittaessa pieniä muutoksia. Tammikuussa tarkistetaan periodit 4. - 5. Toki syksyllä kannattaa tarkistaa kaikki periodit. Muina aikoina muutosten tekemistä esim. wilma-viestillä opolle pyritään välttämään.

Valintojen muutoksia voi tehdä opinto-ohjaajan kanssa ohjauksessa, kun ylioppilaskirjoitus- tai jatko-opintosuunnitelmaan tehdään muutoksia.

Opetusryhmän vaihto voi estyä, jos ryhmä on jo täysi. Jos ryhmä on täysi, eikä korvaavaa valintaa löydy, käännytään rehtorin puoleen. Opinto-ohjaajat tai opettajat eivät voi täyttää ryhmää yli maksimikoon. 

Pakollisia opintoja ei voi jättää pois tai keskeyttää varmistamatta että opintoja on tarjolla uudelleen. Valintoihin sitoudutaan, eikä opinnoista jäädä pois ilmoittamatta siitä aineenopettajalle ja opinto-ohjaajalle.