Suosikit

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja liikuntatoimi.

JOHTO
Toimialajohtaja Juhani Junnilainen 
puh. 040 190 6270
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa tai perhepäivähoitona.

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot
Osoite Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
Asiointiosoite sähköpostilla kirjaamo@lappeenranta.fi
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Neuvonta
Asiakaspalvelukeskus Winkki
Puh. 05 616 2220
winkki@lappeenranta.fi

Päivähoidon asiakasmaksut
P. 040 130 9070 Kesämäen palvelualue
P. 040 130 9071 Kimpisen palvelualue ja Ostopalvelupäiväkodit
P. 040 130 9091 Sammonlahden palvelualue
P. 040 634 1414 Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet
ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

Johto
Varhaiskasvatusjohtaja Mirva Nousiainen 
Puh. 040 188 1510 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Perusopetus

Perusopetus järjestää perusopetusta ja siihen liittyvät tukipalvelut koulukuljetusta lukuun ottamatta.

Koulukuljetukset
Kimpisen ja Sammonlahden yhteistoiminta-alueet sekä Kesämäen yläkoulu, Simolan ja Ylämaan koulut
- Suunnittelija Tuire Paajanen, puh. 040 359 1175
Joutsenon ja Lauritsalan yhteistoiminta-alueet sekä Kesämäen alakoulu, Lönnrotin ja Voisalmen koulut
- Suunnittelija Reetta Valsi, puh. 040 130 9090

Henkilöstörekrytoinnin koordinointi
Päivi Simut puh.040 141 8277

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi


Johto
Opetustoimenjohtaja Mari Routti
Puh. 040 8372646
Opetuspäällikkö Heidi Laari
Puh. 040 1595488

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus järjestää lukiokoulutusta Kimpisen lukiossa ja Lappeenrannan Lyseon lukiossa. Lukioiden toimintaa johtavat rehtorit.

Johto
Opetustoimenjohtaja Mari Routti
Puh. 040 8372646
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

 

Nuorisotoimi

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi tukee lappeenrantalaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia. Palvelu- ja työmuotoina ovat nuorisotila- ja kerhokeskustoiminta, eri kaupunginosissa ja alueilla tehtävä nuorisotyö, nuorisotiedotus, sosiaalinen nuorisotyö, nuorisotyö, toiminnalliset pienryhmät, tapahtumat, leirit, nuorten kuuleminen ja erilaiset hankkeet sekä tiivis yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa.

Nuorisojärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville tahoille tarjotaan tiloja edullisesti käyttöön. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan lisäksi erilaisilla avustusmuodoilla.

Johto
Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki
puh. 0400 154 596

Koululaisten iltapäivätoiminta
Salla Juha, puh. 040 626 7554

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liikuntatoimi

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi vastaa liikuntaan ja liikuntapaikkoihin liittyvistä asioista.

Liikuntatoimi kunnossapitää kaupungin liikuntatiloja ja -alueita kaupunkilaisten ja seurojen käyttöön sekä järjestää liikuntapaikkojen käyttö- ja kilpailuvuorot. Liikunnan ja urheilun järjestämisestä vastaavat pääasiassa urheiluseurat, joiden toimintaa tuetaan avustuksin ja tarjoamalla niiden käyttöön liikuntatiloja ja -alueita. Urheilukilpailu- ja liikuntatapahtumat järjestetään yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen ja urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Johto
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen
Puh. 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

 

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toiminta-ajatus
Kulttuuritoimi edistää Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan maakunnan omaleimaisuutta kulttuurin keinoin sekä huolehtii toimialan palvelutarjonnasta.

Tavoitteena on tuottaa Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan asukkaiden kulttuuripalveluja tarjoamalla elämyksiä, tietoja ja taitoja monipuolisina kunnallisina ja muina palveluina sekä tukemalla luovaa taiteellista työtä tekevien työskentelyolosuhteita ja koulutusta.

Yhteystiedot
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kirjaston, museon, orkesterin ja teatterin (muu kuin alla mainittujen) henkilökunnan tiedot löytyvät kunkin toimialan omalta sivulta.

Kulttuurijohtaja
Anu Talka
puh. 040 350 8111 

Kirjasto
Kirjastotoimenjohtaja Marja Huuhtanen
puh. 040 594 9856 

Museo
Museotoimenjohtaja Päivi Partanen
puh. 040 564 2204 
 
Orkesteri

Intendentti Milko Vesalainen
puh. 040 547 8706

Taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo 
puh. 040 663 7067

Teatteri
Teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen
puh. 040 559 2605

Hallinto- ja tuotantopäällikkö Eveliina Kunttu
puh.  040 515 5937