Suosikit

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Laulujoutsen

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivityksen tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavan merkinnät ja määräykset Laulujoutsenen vanhan palvelutalon sekä Joutsenon keskuspappilan osalta ja mahdollistaa asuminen alueella. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet ja arvot. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Laulujoutsenen, vanhan hammashoitolan ja  Joutsenon seurakuntakeskuksen alueelle asemakaavamuutosta.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Joutsenon keskustaajaman itäosassa Penttiläntien ja Lappeentien välissä, Joutsenon koulun länsipuolella.

Osayleiskaavan päivitys kattaa Penttiläntien varresta Joutsenon seurakuntakeskuksen sekä siihen liittyen kirkon ja keskuspappilan sekä Tuulenpesän ja Laulujoutsenen alueet. Myös Papinraitin asuntola, hyvinvointiasema ja Leivontien palvelukoti kuuluvat päivitettävään kaava-alueeseen.

Suunnittelualueen koko on hieman yli 11 hehtaaria. Alueen rajaus voi muuttua työ edetessä. 

Kaava-alueen sijainti on merkitty Lappeenrannan karttapalveluun

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ja vastaamalla lähtötietokyselyyn. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esimerkiksi  kaavan nähtävillä olojen aikana. 

OAS nähtävillä 21.2.-21.3.2022. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi osoittaa sähköpostilla tai kirjeenä osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Lähtötietokysely oli avoinna 21.2.-21.3.2022. 

Asukastilaisuus järjestettiin torstaina 24.2.2022 klo 17.00. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-tilillä tämän linkin kautta.

Kaavan asiakirjat

Kuulutus (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Lähtötietokyselyn yhteenveto (.pdf)

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh.  040 649 5001

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi