Suosikit

Katu- ja ympäristörakentaminen

Yhdyskuntatekniikan työohjelman muodostaminen

Palveluyksikkö rakennuttaa uusia ja saneerattavia katuja sekä puistoja  kaupunkikehityslautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaan. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan työohjelman talousarvion puitteissa.

Tavoitteena on hyväksyä työohjelma edellisen vuoden kesäkuussa aina seuraavalle vuodelle. Osa työohjelman kohteista on yhteisrakentamista Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa.

Työohjelma muodostuu seuraavanlaisista kohteista:

 • Tonttitarjontaan liittyvät kohteet
 • Korjausvelan pienentäminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvoittaminen
 • Keskeneräisten katujen valmiiksi saattaminen
 • Kevyen liikenteen väylien kehittäminen
 • Hulevesien hallinta
 • Ulkovalaistus
 • Ympäristörakentaminen

Lisäksi palveluyksikkö toteuttaa myös erillisiä elinkeinopoliittisia infrastruktuurihankkeita.

Vuoden 2023 työohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 15.6.2022 §158 Pöytäkirja

 

Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä, Tylli 

Kaikessa suunnittelussa ja rakennuttamisessa työohjelma ja aikataulut pyritään yhteensovittamaan ja huomioimaan vesihuollon ja energiaverkostojen tarpeiden kanssa.

Käytössä on yhteistoimintamalli Kadut ja ympäristön ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymästä käytettävä epävirallinen nimitys on Tylli.

Tyllissä yhteistoiminta perustuu arvoille:

 • Kokonaisajattelu (ympäristö, kaavoitus ja maanomistus)
 • Töiden yhteensovittaminen
 • Elinkaarikustannusten minimointi
 • Riskien hahmotus ja hallinta
 • Työturvallisuus
 • Kokonaistaloudellisuus
 • Kaupungin yleinen etu
 • Hyvä yhteistyö osapuolten kesken
 • Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus

Vuonna 2022 valmistuneita katurakentamisen Tyllin kohteita olivat mm.

 • Soittokunnanraitti
 • Helsingintien eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä ja alikulkutunneli
 • Oikokadun liikenneympyrä

Ympäristörakentaminen ja vihervalvonta   

Palveluyksikkö vastaa kaupungin viheralueiden rakennuttamisesta sekä rakentamisen että takuuajan hoidon aikaisesta valvonnasta. Rakentamiskohteina ovat rakennetut ympäristöt, kuten rantaraitit, leikkikentät ja koirapuistot sekä muut rakennetut puistot. Katuympäristöjen viherrakenteet rakennetaan yleensä kadun rakentamisen yhteydessä. Kadut ja ympäristön vihervalvoja valvoo viherrakenteiden toteutusta ja viheralueiden takuuajan hoitoa katuprojekteissa.   

Viheralueita rakennetaan pääsääntöisesti sulanmaan aikaan huhtikuusta marraskuuhun. Tulevan rakennuskauden kohteet määritellään vuotta aikaisemmin ja kohteiden suunnitelmat laaditaan rakentamista edeltävänä talvena. 

Ympäristörakentamiseen sisältyy muun muassa viheralueiden kulkuväylien, kasvillisuuden, kiveysten, rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden, leikkivälineiden ja valaistuksen toteutustyöt. Ympäristörakennuttamiseen kuuluu myös erilaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen puistoissa, kuten arboretumin kirsikkapuiston istutustapahtumat vuosina 2020 ja 2021. 

Rakentamisessa hyödynnetään paljon kierrätysmateriaaleja ja pyritään kestäviin rakentamisratkaisuihin. Rakentamisen valmistuttua kasvillisuutta hoidetaan tehostetusti kaksi seuraavaa vuotta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi puiden huolellista kastelua niiden kasvuunlähdön varmistamiseksi.  

Ympäristösuunnittelun ja -rakentamisen tiimi määrittelee saneerattavat puistokohteet muun muassa saatujen palautteiden tai esiin tulleiden saneeraustarpeiden perusteella. Leikkipaikoille tehdään yksi isompi saneeraus per vuosi. Lisäksi vuosittain tehdään pienempiä leikkipaikkojen parannustöitä, kuten leikkivälineiden, kalusteiden ja turva-alustojen uusimisia. 

 

Vuonna 2023 valmistuneista ympäristörakentamisen kohteita olivat mm. 

 • Hakalissa Karjalantien ympäristörakentaminen 
 • Pikisaaressa Kajasaarenaukion ympäristön kunnostus
 • Mäntylän leikkipaikan perusparannus 
 • Skinnarilassa Jupiterinpuiston leikkipaikan perusparannus 

Yhteystiedot

Sanni Simonen

Tuotantopäällikkö 

Katujen ja viheralueiden rakennuttaminen 

sanni.simonen@lappeenranta.fi
040 158 2832

Mikko Tamminen

Rakentamispäällikkö

Infrarakentaminen 

mikko.tamminen@lappeenranta.fi
040 827 1813

Laura Ratilainen

Kaupunginpuutarhuri 

Viheralueiden rakennuttaminen ja vihervalvonta 

laura.ratilainen@lappeenranta.fi
0406530935