Suosikit
Palvelu

Yksityistieavustukset ja kaupunki tieosakkaana

Yksityistie

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä.

Yksityistien kunnossapitovelvoite

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Kunnossapito- ja perusparannusavustus

Kaupunkikehityslautakunta myöntää hakemuksensa määräajassa jättäneille järjestäytyneille pysyvän asutuksen pääsyteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia voimassa olevan määrärahan puitteissa jakautuen kulloinkin avustuskelpoisten yksityistiekilometrien mukaan euroa/km.

Tiekuntien kokouskutsujen lähetys

Sähköpostitse: kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi Paperiset kokouskutsut: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 38,53101 Lappeenranta

Laskut yksityisteiden yksikkö- ja käyttömaksuista

Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 254, 00026 Basware verkkolaskuosoite 003701621933, operaattori Basware Oyj, välittäjätunnus BAWCFI22 saita.4@bscs.basware.com (sähköpostiin liitteeksi vain lasku pdf-muodossa)

Ehdot ja kriteerit

Avustusten myöntämisen yleiset edellytykset

 • Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta ja tiekunnan tulee olla toimiva ja toiminnassa on noudatettava yksityistielakia.
 • Yksityistä tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
 • Yksityisen tien vaikutuspiirissä on oltava pysyviä asuntoja. Pysyvällä asunnolla tarkoitetaan, että asunnosta maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja asukkaan vakituinen osoite on kyseiselle kiinteistölle.
 • Yksityisen tien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai yksityinen tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla tai jota käytetään muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin (reittiliikenne)
 • Yksityisen tien vähimmäispituus on 200 m, tien pituus määräytyy vakituisen asutuksen mukaan
 • Yksityisen tie on oltava rakenteeltaan sellainen, että normaalit kunnossapitotyöt pystytään tekemään.
 • Avustettaviin teihin tai tienosiin ei kuulu metsätiet, peltotiet eikä tiet tai tienosat, jotka johtavat kiinteistöille, joissa ei ole pysyvää asutusta. Poikkeuksena ovat esim. koulukuljetusten käyttämät reitit ja muut tieverkoston tärkeät yhteydet. Näiden osalta avustus katsotaan tapauskohtaisesti
 • Yksityisen tien liikenteellinen merkitys, sijainti ja luonne vaikuttavat avustusten myöntämiseen.

Toimintaohje

Yksityistieavustuksien hakeminen

 • Yksityistieavustuksia voi hakea kerran vuodessa. Hakuaika on alkuvuodesta ja kuulutus julkaistaan paikallislehdessä.
 • Yksityistieavustusta anotaan sähköisen hakupalvelun kautta, joka löytyy tämän sivuston asioi sähköisesti -linkistä.

Neuvonta

 • Avustuksiin liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä tämän sivuston mukaiseen asiointipaikkaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yksityistielaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560