Suosikit

Henkilöstön yhteystiedot ja vastuualueet

Lappeenrannan kaupunki
Rakennusvalvonta
käyntiosoite: Villimiehenkatu 1,  2. kerros
postiosoite: PL 11, 53101 Lappeenranta
Lappeenrannan kaupunki puhelinvaihde +358 5 6161

Rakennusvalvonta sähköposti: rakennusvalvonta@lappeenranta.fi

Rakennusvalvonnan asiakas- ja arkistopalveluissa palvellaan ensisijaisesti sähköisesti ja puhelimitse. Palvelemme ainoastaan suomeksi ja tarvittaessa asiakkaan tulee itse hankkia tulkki mukaan keskusteluun. Käyntiä varten tulee varata aika ajanvarauksella.

Lupavalmistelun, toimistopalvelun, rakennetun ympäristön valvonnan palvelun ja asuntotoimen puhelinvastaanottoaika on
maanantaista perjantaihin 9.30 – 11.00.

Tarkastuspuolen työmaakatselmuspyynnöt ja tarkastuksiin liittyvät yhteydenotot voi tehdä ajasta riippumatta virka-aikana. Sovitut asiakastapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti erikseen sovittavalla etämenettelyllä. Työmaakäyntejä ja katselmuksia voidaan järjestää työmailla turvallisuus, turvavälit ja hyvä käsihygienia huomioiden.

Henkilökohtaisen palveluun voi puhelimitse varata aikoja tiistaille tai torstaille klo 12.00 – 16.00 väliseksi ajaksi.

Asiakirjapyyntöjen osalta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan puhelimella puhelinvastaanottoaikana tai sähköpostilla.

Julkipanolistat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin 1. krs aulatilan ilmoitustaululla ja erikseen sopimalla 2. krs rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Villimiehenkatu 1. sekä internetsivuillamme.

Rakennusvalvonta 8.7. - 26.7.2024 suljettu

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontatoimisto on kiinni 8.7. - 26.7.2024 välisenä aikana.
Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskatselmukset voi tilata normaalisti edellä mainittuna aikana puh. 040 084 1856 Junnonen.

Rakennushankkeet, joille tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa ennen heinäkuuta, tulee jättää käsittelyyn puutteettomina viimeistään 31.05.2024. 

Toimenpideilmoituksia ei käsitellä 1.7. – 26.7.2024. Toimenpideilmoituksia otetaan vastaan kesätauon jälkeen 29.7.2024 alkaen.

Muissa asioissa kaupungintalon asiakaspalvelu Winkki palvelee klo 9:00 – 15:00 puh. 05 6162220. Winkkiin voi toimittaa myös asiakirjoja.

Sampo Sälevaara

rakennusvalvonnan johtaja vs.
vastuualueen johtaja vs.

sampo.salevaara@lappeenranta.fi
+358 40 514 7742

Päivi Salminen

rakennusvalvonnan johtaja
vastuualueen johtaja

Lomalla 1.7.2024 alkaen, eläkkeelle 1.10.2024 alkaen.

paivi.salminen@lappeenranta.fi
+358 40 596 3883

Tapio Rapi

tarkastusinsinööri
lupa-asiat Lappeenrannan läntinen asemakaava-alue

tapio.rapi@lappeenranta.fi
+358 400 752 990

Janne Meuronen

tarkastusinsinööri
lupa-asiat Lappeenrannan itäinen asemakaava-alue

janne.meuronen@lappeenranta.fi
+358 40 130 9081

Virpi Jukkara

tarkastusinsinööri
lupa-asiat Joutsenon alue, aloituskokoukset ja katselmukset

virpi.jukkara@lappeenranta.fi
+358 40 480 5842

Mari Forsell

tarkastusinsinööri
lupa-asiat Lappeenrannan sekä Ylämaan haja-asutusalueet

mari.forsell@lappeenranta.fi
+358 40 662 1148

Jarno Junnonen

rakennustarkastusinsinööri
aloituskokoukset ja katselmukset

jarno.junnonen@lappeenranta.fi
+358 400 841 856

Lasse Kokko

tarkastusinsinööri
aloituskokoukset ja katselmukset

lasse.kokko@lappeenranta.fi
+358 400 558 064

Pasi Sydänmaanlakka

LVI-tarkastusinsinööri
aloituskokoukset ja katselmukset

pasi.sydanmaanlakka@lappeenranta.fi
+358 40 647 6700

Juho Tuuliainen

rakennetun ympäristön tarkastaja
Lappeenrannan alueen rakennettu ympäristö ja sen valvonta

juho.tuuliainen@lappeenranta.fi
+358 40 661 0951

Sanna Vilhola

osastosihteeri
toimisto- ja arkistopalvelut

sanna.vilhola@lappeenranta.fi
+358 40 357 4153

Taina Lind

sihteeri
rasitehakemukset

taina.lind@lappeenranta.fi
+358 40 164 9611

Jari Ukkonen

tarkastaja
Asemakaava-alueen puunkaatoluvat

jari.ukkonen@lappeenranta.fi
+358 40 505 2356

MAAOMAISUUDEN HALLINTA Mittaustoimi

Rakennusten sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmusten tilaaminen.

maastomittaus@lappeenranta.fi
+358 40 623 3276