Suosikit

Tiimioppiminen

Pontuksen koulun itseohjautuvat tiimit

Opettajista on muodostettu solut oppiainepätevyyksien ja vahvuuksien mukaan. Lähtökohta on, että solun opettajat opettavat solun kaikki oppiaineet. Solun opettajat muodostavat pedagogiset itseohjautuvat tiimit, joilla tiimivalmennuksen käynynyt tiimikapteeni. Tiimeillä on allekirjoitetut tiimisopimukset - vuosisuunnitelma, tavoitteet ja arviointi.  Solutiimeihin kuuluvat myös solussa työskentelevät koulunkäynninohjaajat.

Johtotiimin muodostavat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja ja tiimikapteenit. Yksi tiimikapteeneista on vararehtori. Johtotiimin tehtävä on suunnitella ja kehittää koulun pedagogiikka yhdessä opettajien kanssa. Johtotiimi vastaa, että koulun pedagoginen punainen lanka toteutuu ja perusopetuksen startegian koulun painopisteitä noudatetaan.

Erityisopettajat muodostavat oman erkkatiimin, jonka koollekutsuja on johtoryhmään kuuluva erityisopettaja. Tiimissä keskustellaan ja ratkaistaan eritytisopetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Rehtori on aina tarvittaessa ja kutsuttuna tiimissä.

Pontuksen koulun solujen tiimit ovat pedagogisia ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Tiimikapteenien toimintakausi on 3 vuotta.