Suosikit
Palvelu

Viljelypalstojen vuokraus

Viljelypalstoja sijaitsee Mustolassa, Uus-Lavolassa ja Skinnarilassa. Viljelykausi alkaa keväällä ja päättyy syksystä. Mustolassa ja Skinnarilassa on saatavilla kaivovesi. Uus-Lavolan viljelypalstoille toimitetaan vesi erillisessä säiliössä.

Ehdot ja kriteerit

Nämä ehdot on tarkistettu 1.1.2024

Yleiset ehdot

 • Palstan koko on noin 10 kertaa 10 metriä.
 • Palstan viljelyoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle suoraan.

Viljely

 • Palstalla saa kasvattaa mm. hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään noin 150 cm korkuisiksi kasvavia marjapensaita.
 • Kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista, kulkukäytävistä ja muista palstoista.

Siisteys

 • Palstan kasvillisuuden raivaamisesta ja hävittämisestä vastaa vuokralainen.
 • Vuokralainen on velvollinen pitämään viljelypalstansa siistinä ja viemään puutarhajätteet niille varatuille paikoille, mikäli sellainen on erikseen osoitettu.
 • Jollei viljelypalsta-aluetta ole pidetty siistissä kunnossa, on kaupungilla oikeus teettää siivoustyö ulkopuolisella ja periä siitä aiheutuneet kustannukset palstan viljelijältä.

Rakennelmat ja laitteet

 • Vuokralainen huolehtii alueen aitauksesta tarpeen mukaan. Rakennettavien aitojen tulee olla kevytrakenteisia, maisemaan sopivia ja huomaamattomia. Aitamateriaalina saa käyttää esim. puuta tai luonnonkiveä.
 • Palstakohtainen työkalulaatikko on sallittu. Työlaatikko saa olla enintään noin 50 cm korkea, 50 cm syvä ja 150 cm leveä ja sen tulee mahtua omalle palstalle.
 • Palstakohtainen sadevesitynnyri on sallittu.
 • Lavakaulukset ja viljelylaatikot ovat sallittuja.
 • Matalat viljelytunnelit ovat lähtökohtaisesti sallittuja.
 • Palstoja ei saa käyttää esineiden talvisäilytystä varten.

Vieraslajien torjunta

 • Haitallisten vieraslajien istuttaminen ja kylväminen viljelyalueelle on kielletty.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö

 • Kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain vuokranantajan suostumuksella. Tällöin sallitaan vain kotitalouskäyttöön tarkoitetut kasvinsuojeluaineet.

Tuhoeläinten torjunta

 • Tuhoeläinten kuten esimerkiksi isorottien tai hiirten mahdollisesta torjunnasta tai torjunta tarpeesta on ilmoitettava vuokranantajalle. Myrkkyjen käyttö on kielletty.

Irtisanominen kesken sopimuskauden

 • Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa palstan vuokraoikeus, mikäli palstaa ei ole otettu viljelykäyttöön kohtuullisessa ajassa varauksen alkamisesta tai palsta ei ole tämän ohjeistuksen mukaisessa käytössä.

Rajojen tarkistaminen

 • Vuokranantajalla on oikeus määrää palstan rajat parhaaksi katsomaansa paikkaan.

Vahingonkorvaus

 • Vuokranantaja ei ole vastuussa vahingoista palstan viljelyksille tai sinne jätettyjen välineiden tai työkalujen rikkoutumisen tai katoamisen suhteen.
 • Vuokraoikeuden irtisanomisesta ei lähtökohtaisesti synny osapuolille palstan kausivuokraa suurempaa korvausvastuuta.

Toimintaohje

Voi varata palstan sähköisen varauspalvelun kautta. Sähköisen varauspalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Kirjaudu kyseiseen palveluun tällä sivustolla olevasta asiointi linkistä. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, olkaa yhteydessä tällä sivustolla ilmoitettuun asiointipaikkaan.

Vanhojen palstojen uudelleenvarausjakso

Vanhojen viljelypalstojen uudelleenvarausjakso käynnistyy yleensä alkuvuodesta ja päättyy loppukeväästä on käynnissä. Varauskauden alkamisesta muistutetaan sähköpostitse.

Vapaiden palstojen varausjakso

Uudet viljelypalstat tai vanhoilta viljelijöiltä vapautuneet palstat asetetaan yleiseen hakuun alkukesästä. Palstoja voi vapautua vanhoilta viljelijöiltä myös viljelyskauden aikana.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palstan vuokahinta on 30 euroa viljelyskaudelta. Hinta sisältää 24 % suuruisen arvonlisäveron.