Suosikit

JOPO-luokka

Yleisesittely

JOPO-luokka on toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yläluokat. JOPO-luokka toimii Kesämäen koulussa (yläluokat). Tämä opiskelumuoto on tarkoitettu nuorille, joilla on ongelmia peruskoulun suorittamisessa ja jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä.
Tavoitteena on nuoren opiskelumotivaation vahvistaminen ja koulutusjärjestelmästä syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. JOPO-luokkien työskentelyssä vuorottelevat opiskelu ja erilaiset toiminnalliset työmuodot koululla.

Luokka

Luokalla opiskelee 15 oppilasta. Eri luokka-asteiden osuus vaihtelee vuosittain luokalla aloittavien oppilaiden iästä riippuen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti pienempiin ryhmiin jakautuneena. Pienryhmiä käytetään ajoittain myös liikunnan sekä taideaineiden opetuksessa. Uusien asioiden kokeileminen ja rohkeus toimia ryhmässä ja sen osana korostuvat. Luokan käytössä on runsaasti toiminnallisia tiloja. Kädentaidot ovat olennainen osa niin taito- ja taideaineiden, kuin matematiikan ja fysiikan opintojen soveltamista.

Työssäoppimisjaksot

Työssäoppimisjaksot ovat tärkeää valmistautumista tuleviin ammatillisiin harjoittelujaksoihin. TET- jaksot toteutetaan oppilaan henkilökohtaisten valmiuksien mukaan. TET luetaan osaksi vapaavalintaisia kursseja ja jaksoilla on vaikutus arvosanoihin. Myös TET- harjoittelun määrä on oppilaan oman mielenkiinnon ja saatavan hyödyn mukaan soveltuva.

Haku

Vapaamuotoiset hakemukset JOPO-luokille toimitetaan Kesämäen koulun rehtorille, hakemuksessa tulee olla liitteenä koulun selvitys oppilaasta. Selvityksestä tulee ilmetä oppilaan koulumenestys ja suunnitelma siitä, miten oppilas suorittaa nykyisessä koulussaan lukukauden loppuun.
Oppilasvalinnat tehdään esitysten pohjalta työryhmässä, jossa ovat mukana Kesämäen koulun rehtori, JOPO-luokkien opettajat ja oppilashuollon edustaja.