Suosikit
Palvelu

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Lapset aloittavat koulunkäynnin tavallisesti sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Joskus lapsesi edun mukaista voi olla aloittaa koulu vasta seuraavana vuonna. Tarvittaessa lapsesi koulun aloittamista on siis mahdollista lykätä yhdellä vuodella. Lykkäyksen tulee perustua aina lääkärin tai psykologin selvitykseen. Asiaa tarkastellaan aina hyvin tarkasti harkiten. Koulun rehtori tekee huoltajan anomuksen perusteella päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin.

Jos lapsesi on esiopetuksessa, laatii esiopetuksen opettaja pedagogisen kuvauksen lapsesi tilanteesta. Psykologi tai lääkäri huomioi esiopetuksesta saadun kuvauksen kannanotossaan. Pedagoginen kuvaus on myös koulun rehtorin luettavissa.

Jos lapsesi ei ole ollut esiopetuksessa, tulee sinun huolehtia psykologin tai lääkärin lausunnon toimittamisesta koulun rehtorille.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi esiopetuksen opettajiin tiedustellaksesi koulun aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin.

Mikäli lapsesi on varhaiskasvatuksen piirissä, ota yhteyttä lapsesi esiopetuksen opettajiin tiedustellaksesi koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin. Kouluun ilmoittaudutaan Wilmassa perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeella. Merkitse Wilmassa rasti kohtaan "Anomme perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin".

Muut huoltajat täyttävät hakemuslomakkeen, liittävät siihen psykologin ja tarvittaessa lääkärin selvityksen ja toimittavat hakemuksen kotiosoitetta lähinnä olevan koulun rehtorille. Lisätietoa kouluista ja oppilaaksiottoalueista saat asiakaspalvelukeskus Winkistä tai kaupungin karttapalvelusta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa