Suosikit
Palvelu

Pyöräilyverkko

Lappeenrannan kaupunki on kehittänyt pyörätieverkostoaan johdonmukaisesti parin vuoden ajan. Pyöräilyverkosto on jaettu kolmeen luokkaan: pääreitteihin, aluereitteihin sekä paikallisreitteihin, ja kunnossapitoluokitus määräytyy.

Pääreitit muodostavat kattavan ja selkeän verkoston kaupungin halki kaikilta suunnilta. Aluereitit muodostavat väyliä pääreittien sekä paikallisreittien välillä ja jotka voivat olla yhdistettyjä tai kaksisuuntaisia väyliä. Paikallisreitit yhdistävät kodit, palvelut ja virkistyskohteet pyöräreitteihin. Paikallisreiteillä tarkoitetaan liikenneverkon kaikkia muita yhteyksiä, joissa polkupyörällä saa ajaa, esimerkiksi tonttikatuja, virkistys- ja ulkoilureittejä sekä maanteiden pientareita.

Pääreittejä on yhteensä 23 kilometriä ja aluereittejä 75,5 kilometriä. Pääreittien kunnossapitoluokitus on I eli talvisin ne aurataan pian laatustandardin (irtolunta keskimäärin ≤ 2 cm) alituttua tai riittävän ajoissa ennen liikenteen huipputunteja.

Reittien yhtenäistämisen ohella katujen reunakivetyksiä madalletaan, tienpintoja kunnostetaan ja opastusta, valaistusta sekä pyöräparkkeja lisätään.

Vilkas rakentaminen keskikaupungilla tuo haasteita pyöräilyväylien kehittämiseen vielä muutaman vuoden ajan. Keskikaupungilla haasteellisuutta lisää se, että pyöräilyväyliä joudutaan rakentamaan valmiin katuverkoston yhteyteen.

Asioi tästä

Toimintaohje

Löydät tietoa pyöräreiteistä Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Pyöräilijän opaskartan voit ladata kaupungin verkkosivuilta tai noutaa Winkki-asiakaspalvelupisteestä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.