Suosikit
Palvelu

Yksityistielle sijoitettava liikenteenohjauslaite

Tienpitäjä saa kaupungin suostumuksella asettaa pysyvän liikenteenohjauslaitteen yksityistielle. Tienpitäjällä tarkoitetaan yleensä yksityistielain mukaisesti järjestäytynyttä tiekuntaa ja liikenteenohjauslaitteella esimerkiksi liikennemerkkiä tai puomia.

Toimintaohje

Sovi asiasta tien käyttäjien kanssa

  • Tiekunnan yleiskokouksen tulee päättää pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta yksityistielle.
  • Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, tulee kaikkien tieosakkaiden allekirjoittaa hakemus.

Tee vapaamuotoinen hakemus kaupungille

  • Hakemuksesta on tultava ilmi tiekunnan ja hakijan yhteystiedot sekä tiekuntaan kuuluvien teiden nimet.
  • Hakemus toimitetaan Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon käyntiosoitteen tai hakemuksen postitustiedot löydät tällä sivustolla esitetystä kirjaamon asiointipaikasta.
  • Perusele vapaamuotoisessa hakemuksessa, mitä liikenteenohjauslaitteita halutaan asettaa yksityistielle ja miksi.

Liitä hakemuksen mukaan tarvittavat asiakirjat

  • Karttaliite, johon merkitset liikenteenohjauslaitteen suunnitellun sijoituspaikan
  • Kopio kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan kokouksen myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.

Odota viranhaltijapäätöstä (suostumus)

  • Kaupunki arvioi suostumuksessa, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta. Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, ELY-keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.

Tee ilmoitus yksityistielle tulevasta liikenteenohjauslaitteesta

  • Ilmoita tiedot pysyvistä liikenteenohjauslaiteista valtakunnalliseen tierekisteriin (Digiroad).

Järjestä liikenteenohjauslaitteen kunnossapito

  • Tiekunnan tai osakkaiden vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yksityistielaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560