Suosikit
Palvelu

Muut harkinnanvaraiset liikuntatoiminnan avustukset

Liikuntatoimi voi harkinnan mukaan myöntää avustusta

  • liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhliin
  • kyläosastoille tai muille vastaaville tahoille hiihtolatujen kunnossapidossa käytettävien moottorikelkkojen tai muiden ulkoliikuntapaikkojen hoitokoneiden hankintaan
  • uusiin hankkeisiin, joilla lisätään kaupunkilaisille suunnattua yleistä kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
  • seuroille ja muille yhteisöille avustusta toimintoihin tai talkootöihin, joilla parannetaan tai kunnostetaan kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevia liikuntapaikkoja.

Harkinnanvaraisista avustuksista päättää liikuntatoimi tai kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Toimintaohje

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustuksen hakemiseksi esitetään vapaamuotoinen kirjallinen selvitys toiminnasta, sen sisällöstä ja siitä aiheutuneista kuluista ja tuloista. Hakemus toimitetaan liikuntatoimelle sähköpostitse pasi.koistinen@lappeenranta.fi tai postitse osoitteeseen Liikuntatoimi, Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.