Suosikit
Palvelu

Osoitenumeron muuttaminen sekä katujen ja teiden nimet

Osoitemerkintä

Kaikilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä, tulee olla osoite joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä.

Osoitenumerointi

  • Asemakaava-alueella uudet tontit saavat osoitteen tonttijakovaiheessa. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta, ja rakennusten osoitteet käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Tuleva osoitekäytäntö on hyvä varmistaa jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.
  • Haja-asutusalueella rakennus saa uuden osoitteen rakennuslupavaiheessa. Rakennuksen osoitenumero määräytyy sen etäisyydestä tien alusta. Tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, saa pääsääntöisesti oman tiennimen.
  • Saaressa sijaitseva osoitekohde saa osoitenimen saaren nimestä. Osoitenumero puolestaan saadaan, kun mitataan metrimääräinen matka saaren eteläisimmästä kärjestä myötäpäivään kiertäen.

Asioi tästä

Toimintaohje

Tarkista kiinteistösi osoitemerkintä

  • Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva valaistu numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt.
  • Pientaloalueilla osoitenumeron korkeus tullee olla vähintään 12 cm ja sen tulee erottua hyvin taustasta. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
  • Tontin sisällä talo tai rappu- ja huoneistokohtaisen osoitteen määrää rakennuksen omistaja yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Osoitenumeron muuttaminen

  • Osoitenumerosta tai sen muuttamisesta päättää kaupungin nimeämä viranhaltija
  • Viranomainen ilmoittaa uuden tienimen ns. osoitenimen ja osoitenumeron pelastustoimelle, maistraatin henkikirjoittajalle ja postiin.
  • Osoitenumeron muuttamista voi pyytää tämän sivuston mukaiselta palvelupaikalta.

Muut osoite asiat

  • Osoite ja nimistöasioissa neuvoo tältä sivustolta löytyvä asiointipaikka

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895