Suosikit
Palvelu

Yleisötapahtumien turvallisuus

Saat ohjeita yleisötapahtumien tuvallisesta järjestämisestä ja mahdollisesti vaadittavista luvista ja selvityksistä. Yleisötapahtumien järjestämistä ohjaa ja määrää eri lait ja asetukset. Tästä ohjeesta saat tietoa siitä, milloin ja minkälaisiin tilaisuuksiin tarvitset rakennusvalvonnan lupamenettelyä ja miten lupamenettely etenee. Ohjeesta selviää myös mistä lupaa voit hakea ja mitä selvityksiä sinun tarvitsee toimittaa luvan hakemisen yhteydessä.

Milloin lupaa ja minkälaista lupaa tarvitaan (Lappeenrannassa: kaupungin rakennusjärjestyksen kohta 11.8 Tapahtumien järjestäminen).

Tapahtumat, joihin ei tarvita rakennusvalvonnan lupamenettelyä

 • Alle viikon kestävät tapahtumat esim. pienet myyntikojut kaupunkitilassa, ei suuria rakennelmia, pop up -tapahtumat, konsertit tai vastaavat tapahtumat rajaamattomassa kaupunkitilassa (ei henkilömäärärajoituksia)
 • Tapahtumat, jotka järjestetään tiloissa/huoneissa tai alueilla, jotka on hyväksytty jo aikaisemmin kokoontumishuoneiksi tai –alueiksi.

Lupaa tarvitaan kun

 • Tapahtuma kestää yli viikon; kojut, yleisöteltat ja katsomot ja muut rakennelmat; kaupunkikuvallinen arviointi
 • Tapahtuma rajatussa tilassa (esim. rakennusten suljettu sisäpiha, aidattu alue); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Tilapäiset kokoontumistilat (heinäladot, maneesit, hallit tai vastaavat); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Henkilöturvallisuuteen vaikuttavat rakennelmat esim. suuret esiintymislavat (arvioidaan erikseen) Tai
 • Aina kun massatilaisuus: yleensä rajattu alue, suuret yleisöteltat ja -alueet esim. festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat ei urheilualueella, messut, näyttelyt
 • Kokoontumistilojen/-alueiden henkilömäärien tilapäiset ylitykset

Yleisötapahtumatilan tai -alueen tarkastaminen ja hyväksyminen

Ennen luvanvaraisen tapahtuman aloittamista pidetään yhteinen viranomaiskatselmus Tapahtuman järjestäjän esittelynä

 • Rakennusvalvonnan johdolla mukana myös
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Ympäristötoimi

Jos yllämainitut viranomaiset eivät pääse samanaikaisesti paikalle, on muiden viranomaisten tarkastusasiakirjat esitettävä rakennusvalvonnan tarkastajalle käyttöönoton hyväksymisen yhteydessä.

Luvanvaraisen tapahtuman luvanmukaisuuden hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen.

Toimintaohje

Hae toimenpidelupa e-lupana.

Liitä hakemuksen liitteeksi:

 • Selvitys paikan hallinnasta
 • Pääpiirustukset l. suunnitelmat kokoontumistilasta tai – alueesta
 • Henkilömäärälaskelmat
 • Selvitys poistumisteistä ja alueen pelastustiereitistöstä
 • Suunnitelmat yleisötelttarakennelmista, esiintymislavoista. Rakenteet ja kiinnitykset/ankkuroinnit
 • Selvitys jätehuollosta
 • Vastuuhenkilön eli vastaavan työjohtajan hakemus
 • Pelastussuunnitelma

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.