Suosikit
Palvelu

Lappeenrannan museoiden näyttelyt

Etelä-Karjalan museon vaihtuvat näyttelyt

Etelä-Karjalan museon näyttelyiden teemat ja aiheet ovat hyvin monipuolisia. Ne voivat olla yhtä lailla alueellisia ja paikallisia sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Kansainvälisillä ja valtakunnallisilla teemoillakin on usein yhteys alueeseen tai paikallisuuteen. Näyttely voivat liittyä myös johonkin ajankohtaiseen esim. kansalliseen, alueelliseen tai paikalliseen juhla- tai merkkivuoteen. Näyttelyt voivat olla sekä esine-painotteisia että valokuvanäyttelyitä. Pyrkimyksenä on, ettei samantyylisiä näyttelykokonaisuuksia, aiheita tai teemoja esitellä montaa peräkkäin. Museossa järjestetään vuosittain 2-3 vaihtuvaa näyttelyä.

Lappeenrannan taidemuseo

Museon näyttelyt käsittelevät taiteen eri ilmiöitä hyvin monipuolisesti. Pääpaino on nykytaiteella, mutta vanhempaa taidetta esitellään myös säännöllisesti. Näyttelyissä yksi tärkeä painopiste on kaakkoissuomalainen taide. Välillä mukaan mahtuu myös ulkomaista taidetta esitteleviä näyttelyitä. Koska pysyvää kokoelmanäyttelyä ei ole esillä, kootaan omista kokoelmista vaihtuvia kokoelmanäyttelyitä yhdessä kokoelma-amanuenssin kanssa. Omia kokoelmia käytetään mukana vaihtuvissa näyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. Taidemuseossa on 4-6 vaihtuvaa näyttelyä vuosittain.

Maksullisuuden tiedot

Museoiden yhteislipun hinta on aikuisille 10 euroa. Eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille lipun hinta on 8 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät Lappeenrannan kaupungin museoihin maksutta.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729