Suosikit
Palvelu

Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Lappeenrannan esiopetuksessa on käytössä tuen kolmitasoisuus. Kolmitasoinen muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sekä lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tuki järjestetään lapsen omassa esiopetusryhmässä osana päivittäistä toimintaa erilaisin joustavin järjestelyin.

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapselle sopivaksi, lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet huomioiden. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, esiopetuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Esiopetuksessa tehdään myös yhteistyötä perusopetuksen sekä lapsen kehitystä tukevien ja tutkivien tahojen kanssa.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan esiopetuksen oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin.

Lappeenrannan esiopetuksen opetussuunnitelmassa kerrotaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta tarkemmin.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan saadaksesi lisätietoja varhaiskasvatuksen tukitoimista. Yhteystiedot löytyvät palvelupaikat -kohdasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628