Suosikit
Palvelu

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuen kolmitasoisuus. Kolmitasoinen tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tuki järjestetään lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä, lapsen varhaiskasvatusajan puitteissa, osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapselle sopivaksi, lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet huomioiden. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Varhaiskasvatuksessa tehdään myös yhteistyötä lapsen kehitystä tukevien ja tutkivien tahojen kanssa.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmassa kerrotaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta tarkemmin.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan saadaksesi lisätietoja varhaiskasvatuksen tukitoimista. Yhteystiedot löytyvät päiväkotien yhteystiedoista.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540