Suosikit
Palvelu

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta. Muistutuksen voi tehdä vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.

Toimintaohje

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai sinulla on huomautettavaa siitä, keskustele aina ensin päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Jos asiat eivät selviä keskustelemalla, voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Tee muistutus pääsääntöisesti kirjallisesti. Lähetä muistutus osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta, josta se ohjataan asianosaisille jatkokäsittelyyn.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 54 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540#Pidp446044032