Suosikit
Palvelu

Leikkikerho

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa lapsille leikkikerhoissa täydentäen muita varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Maksuton leikkikerho on tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville 3-5 -vuotiaille lapsille.

Leikkikerhon tavoitteena on

• tarjota lapselle monipuolista ohjattua toimintaa

• totuttaa lasta toimimaan ryhmässä

• herättää myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen

• tukea lapsen itsenäistymistä ja itsetunnon kehittymistä

• tukea perheiden kasvatustyötä

Leikkikerhon toimintaa ohjaa Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Jokaisessa toimipisteessä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lapset ovat kerhossa ilman vanhempia kolme tuntia päivässä neljänä päivänä viikossa. Lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät. Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi. Kerhoon haetaan leikkikerhohakemuksella. Kerhotoimintaan osallistuminen on maksutonta.

Toimintaohje

Hae leikkikerhopaikkaa lapsellesi eDaisy-asioinnissa varhaiskasvatushakemuksella. Lisätietoa saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Tarkemmat tiedot leikkikerhojen osoitteista ja aukioloajoista löytyvät sivun oikeasta reunasta Palvelupaikat-linkistä.

Maksullisuuden tiedot

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsesi ja koko perheesi voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540