Suosikit
Palvelu

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Terveyshaittaepäilystä on ilmoitettava ensisijaisesti tilojen omistajalle tai haltijalle. Epäily voi koskea esimerkiksi sisäilmaa, puhtautta tai lämpötilaa.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, koskevat elinkeinonharjoittaajaa samat velvoitteet kuin Suomeenkin sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Ilmoita terveyshaittaepäilystä ensisijaisesti kyseisten tilojen omistajalle tai haltijalle. Asuntojen osalta voit ilmoittaa terveyshaittaepäilystä myös taloyhtiölle tai isännöitsijälle.

Jos tilojen omistaja tai haltija ei ota ilmoitustasi huomioon tai olette eri mieltä tarvittavista toimenpiteistä, voit tehdä ilmoituksen sijaintikuntasi terveydensuojeluviranomaiselle.

Jos terveyshaittaepäily liittyy omaan elintarvikealan yritykseesi, tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveyshaittaepäily voi koskea esimerkiksi sisäilmaa, puhtautta, lämpötilaa, kosteutta, valoa ja melua asunnoissa tai muissa tiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, palvelutalot, uimahallit, kuntosalit ja kauneushoitolat.

Terveyshaittaepäilystä on aina ilmoitettava ensisijaisesti tilojen omistajalle tai haltijalle. Jos tilojen omistaja tai haltija ei ota ilmoitusta huomioon tai olette eri mieltä tarvittavista toimenpiteistä, ilmoitus tulee tehdä tilojen sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen terveyshaittaepäilystä voi tehdä kuka tahansa.

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Liittyvät palvelut

Asunnon terveyshaitan selvittäminen Avoin päiväkoti Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus eläintenpidosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus hukkakaurasta Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Koulujen kerhotoiminta Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa Kunnallinen varhaiskasvatus perhepäivähoidossa Laivatarkastuksen tilaaminen Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa Leikkikerho Leikkipuistot Leirintäalueilmoitus Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen Maisematyölupa Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Purkamislupa Rakennuslupa Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen palveluohjaus Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Yksityinen perhepäivähoito