Suosikit
Palvelu

Yksityinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Perheet tekevät hoitosopimuksen yksityisen perhepäivähoitajan kanssa. He voivat kattaa osan hoitomaksusta Kelan maksamalla yksityisen hoidon tuella, joka maksetaan suoraan perhepäivähoitajalle.

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiin ja saada Kelasta kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle. Tällöin perhe toimii työnantajana hoitajalle. Työnantajana voi myös toimia useampi perhe yhdessä. Kunnan perhepäivähoidon ohjaaja hyväksyy yksityisen hoitajan. Hoitajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa asua samassa taloudessa lapsen kanssa.

Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Kaupunki valvoo yksityistä perhepäivähoitoa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityisiä perhepäivähoitopaikkoja koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan kaupungin perhepäivähoidon ohjaajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540