Suosikit
Palvelu

Kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan niitä toimituksia, päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla pidetään yllä kiinteistöjärjestelmää ja kiinteistörekisteriä. Erilaisia kiinteistönmuodostustoimituksia ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, käyttöoikeuksia järjestelevä rasitetoimitus, rajan määrääminen sekä tilusvaihto.

Lappeenrannan kaupunki ylläpitää asemakaava-alueen kiinteistörekisteriä sekä tekee kiinteistönmuodostustehtävät sekä laatii tonttijaot asemakaava-alueella. Joutsenon, Ylämaan ja Nuijamaa kiinteistötoimituksista vastaa osittain Maanmittauslaitos.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan kaupunki vahvistaa kiinteistötoimitukseen tai tonttijakoon liittyvät maksut erillisellä toimielinpäätöksellä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistönmuodostamislaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554