Suosikit
Palvelu

Tonttijako

Tonttijako on suunnitelma siitä, miten asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona. Jos maanomistaja haluaa muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa (esimerkiksi jakaa yhden tontin kahdeksi tontiksi), voidaan tontille laatia hänen hakemuksestaan tonttijaon muutos. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri. Tonttijaosta peritään taksan mukainen maksu.

Tonttijaon laatiminen asianosaisten kuulemisineen kestää noin 1-2,5 kuukautta. Prosessia voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisellä.

Tonttijaosta laaditaan kartta, josta selviää mm. tontin numero, pinta-ala, rajamitat, rajapisteet sekä niiden koordinaattiluettelo. Ylämaan, Joutsenon ja Nuijamaan alueet ovat pääasiassa ohjeellisen tonttijaon aluetta, lukuun ottamatta kuntaliitosten jälkeen tehtyjä kaavamuutoksia.

Ehdot ja kriteerit

Tonttijaon muutosta voi hakea maanomistaja. Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa.

Toimintaohje

Tonttijakoa voi hakea sähköisesti verkkoasioinnin kautta tai tulostettavalla lomakkeella, jonka voi pyytää kiinteistönmuodostuspalveluista. Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Lappeenrannan kaupungin kiinteistönmuodostuspalveluista toimitusinsinööriltä ja kiinteistöinsinööriltä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan kaupunki vahvistaa tonttijakoon liittyvät maksut erillisellä toimielinpäätöksellä. Korkeintaan kahta tonttia koskeva erillinen tonttijako tai sen muutos 400 € 3-6 tonttia koskeva erillinen tonttijako tai sen muutos 500 € 7 tonttia koskeva erillinen tonttijako tai sen muutos 650 €

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132