Suosikit
Palvelu

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Tavallisimpia rasitteita ovat kulkuyhteys- eli tierasitteet ja erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö tms. johtorasitteet sekä autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet. Myös jätteiden kokoamispaikkaa varten voidaan perustaa rasite. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, ja niiden perustaminen edellyttää yleensä tontin omistajien välistä rasitesopimusta. Lappeenrannan kaupungin asemakaava-alueilla rasitteiden perustamisesta vastaa Lappeenrannan kaupunki, muualla Maanmittauslaitos.

Ehdot ja kriteerit

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Toimintaohje

Rasitetoimitusta voi hakea sähköisesti verkkoasioinnin kautta tai tulostettavalla lomakkeella, jonka voi pyytää kiinteistönmuodostuspalveluista. Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Lappeenrannan kaupungin kiinteistönmuodostuspalveluista toimitusinsinööriltä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan kaupunki vahvistaa kiinteistötoimitukseen liittyvät maksut erillisellä toimielinpäätöksellä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistönmuodostamislaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554