Suosikit
Palvelu

Kotikirjastopalvelu

Kotikirjastopalvelun asiakkaat voivat lainata kirjoja, äänikirjoja, musiikkia, elokuvia ja muuta kirjaston aineistoa. Lainakassit toimitetaan asiakkaille kerran kuussa ja samalla voi palauttaa jo luetut kirjat.

  • Asiakas on vastuussa lainoistaan.
  • Laina-aika on 4 viikkoa.
  • Tarvittaessa laina-aikaa voi jatkaa.

Ehdot ja kriteerit

Kotikirjastopalvelu on tarkoitettu niille, jotka eivät iän, sairauden, liikuntaesteen tai vamman takia voi itse asioida kirjastossa.

Toimintaohje

Kotikirjastopalvelun asiakkaaksi voi hakea ottamalla yhteyttä kirjaston neuvontaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Emme peri myöskään myöhästymismaksuja.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 10 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492