Suosikit
Palvelu

Nuorisotyö

Lappeenrannan kaupungin nuorisotyö on alle 29-vuotiaiden kuntalaisten kanssa tehtävää työtä, jota tehdään sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Lappeenrannan kaupungin nuorisotyötä toteutetaan esim. nuorisotiloilla, etsivässä nuorisotyössä, Ohjaamo Lappeenrannassa, koulunuorisotyössä, leireillä, tapahtumissa sekä kansainvälisessä nuorisotyössä (nuorisoryhmien vaihdot, EVS-vapaaehtoistyö).

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Palvelun piiriin kuuluvat kaikki alle 29-vuotiaat.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285