Suosikit
Palvelu

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus lukiossa

Voit saada suomi toisena kielenä -opetusta eli S2-opetusta myös lukiossa. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän voit valita silloin, kun äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame. S2-oppimäärä on tarkoituksenmukainen, mikäli suomen kielen peruskielitaidossasi on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella. Tällöin suomen kielen taitosi ei anna sinulle riittäviä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

S2-oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: opit suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja sinulle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito aiemmin oppimiesi kielten rinnalle. Lukion S2-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen keskeinen tavoite on saavuttaa sellainen suomen kielen taito ja suomalaisen kulttuurin tuntemus, jolla opiskelija selviää jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää ei voi suorittaa Lappeenrannassa, koska kaupungin lukioiden opetuskieli on suomi.

Asioi tästä

Toimintaohje

Ota yhteyttä lukiosi opinto-ohjaajaan. Häneltä saat lisätietoja S2-oppimäärän suorittamisesta ja sen vaikutuksesta jatko-opintoihin hakeutumiseen. Löydät opinto-ohjaajien yhteystiedot Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 14§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180810#L3P14