Suosikit
Verkkoasiointi

DaisyFamily

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa sähköiseen hoitoaikavarauksiin käytetään Daisy-järjestelmää.

Käyttöönotto tehdään lataamalla DaisyFamily sovellus Android tai iPhone puhelimen sovelluskaupasta.

Mahdolliset kuukausittaisen hoidontarpeen ylitykset laskutetaan automaattisesti toteutuneen tuntirajan mukaan. Jos haluatte varmistaa, että sovittu tuntiraja riittää koko kuukaudelle, kannattaa jättää varauksia tehdessänne liukuma-aikaa yllättäville muutoksille esimerkiksi 2h.

  • Alle 1h ylitystä ei laskuteta (59 minuutin ”varoaika”)
  • Jos ylitys toistuu 2 kertaa peräkkäin, vaihdetaan tuntiraja käytetyn tuntirajan mukaiseksi
  • Kuten ennenkin, voi lapsen käyttämää tuntirajaa vaihtaa korkeintaan 3kk välein (ilman perusteltua syytä)

Varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua sekä toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi lasketaan tuntirajaan sisältyviksi käytetyiksi tunneiksi.

  • esim. varaus 6h, lapsi paikalla 7h 12 min, käytettyihin tunteihin lasketaan 7 h 12 min
  • esim. varaus 7h, lapsi paikalla 6h 30 min, käytettyihin tunteihin lasketaan 7 h
  • jos lapsen poissaolo ilmoitetaan lukitusajalla niin tällöin kyseiselle päivälle varatut tunnit lasketaan tuntirajaan sisältyviksi käytetyiksi tunneiksi ja ne kuluttavat kuukausittaista hoitoaikaa

Lapsen hoitoaikalaskuri näyttää teille tarkat tiedot käytetyistä tunneista ja huomauttaa mahdollisista ylityksistä varauskalenterissa.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden