Suosikit
Palvelu

Monikielinen ohjaus- ja neuvontapalvelu Momentti

Voit saada apua erilaisiin arkipäivän ongelmiin tai kysymyksiin monella eri kielellä helposti Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluiden palvelupiste Momentista.

Neuvomme esimerkiksi

  • asumiseen
  • vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin
  • opiskeluun
  • työelämään
  • oleskelulupahakemuksen tai kansalaisuushakemuksen

tekemiseen liittyvissä asioissa.

Annamme ohjausta ja neuvontaa Lappeenrannan ja Imatran toimipisteessä.

Kumpikin toimipiste palvelee maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa kaikkia Etelä-Karjalan kunnissa asuvia henkilöitä.

Voit saada palvelua suomen, englannin, venäjän, turkin ja arabian kielellä. Tarvittaessa voimme käyttää tulkkia.

Toimintaohje

Asioi paikan päällä Lappeenrannan tai Imatran toimipisteessä tai ota yhteyttä puhelinneuvontaan. Tarkasta ensin puhelinneuvonnan palveluajat eri kieltä puhuville!

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386