Suosikit
Tulostettava lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Yleisellä ympäristölupahakemuksella haetaan ympäristölupaa toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tätä lomaketta käytetään myös silloin, kun ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, tai kun toiminta muuttuu muuten olennaisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset. Huomaa, että kattilalaitosten, eläinsuojien, turkistarhojen, kalankasvatuksen, kivenlouhinnan ja -murskauksen sekä ampumaratojen ympäristöluville on omat hakemuslomakkeensa.

Toimita hakemus liitteineen lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomake

Lomakkeen toimitustiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto

Liitteet ja lisätietolinkit

Liittyvät palvelut