Suosikit
Tulostettava lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomakkeella haet ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä toiminnalle, jossa käytetään orgaanisia liuottimia. Rekisteröitävät toiminnot:

 • Ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa
 • Muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 2 tonnia ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Lankalakkaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Jalkineiden valmistus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Puun ja muovin laminointi, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Liimaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Puupintojen maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Nahan viimeistely, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Heatset-rainaoffset -painatus, julkaisusyväpaino, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi ja lakkausyksiköt, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Kumin jalostus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 t vuodessa
 • Kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 t vuodessa
 • Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.

Jos orgaanisten liuottimien vuosikulutus on suurempi kuin edellä, tai jos pintojen puhdistukseen käytetään vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita tai seoksia yli 1 tonni vuodessa, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Tällöin erillistä rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liitteet ja lisätietolinkit