Suosikit
Tulostettava lomake

Maa-aineslupahakemuslomake

Lomakkeella voit hakea lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lomake ohjaa sinua antamaan maa-ainesasetuksen mukaiset tiedot.

Jos toimitat lupahakemuksen paperitulosteena, toimita se kahtena kappaleena ja hakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Liitä mukaan myös mahdollinen YVA-selostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi.

Mikäli maa-ainesten ottaminen edellyttää vesilain mukaisen luvan, voit hakea sen etukäteen. Liitä hakemukseen myös viranomaislausunnot ja mahdolliset naapurien kuulemista koskevat tiedot.

Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö, kuten kunta tai valtio, jolla on yksityisoikeudelliselta kannalta oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

Lomake

Liitteet ja lisätietolinkit