Suosikit
Tulostettava lomake

Eläinsuojien ilmoituslomake

Lomakkeella ilmoitat eläinsuojan toiminnasta. Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on tarkoitettu

  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille,

  2. usealle 1 kohdassa tai ympäristönsuojelulain (YSL) liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

Ilmoitus on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Täytä lomake huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran. Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa. Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen. Tällöin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi / ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Pohjolankatu 14
53100 Lappeenranta

Liittyvät palvelut