Suosikit

Yksinoikeudensuoja

PÄÄTÖS YKSINOIKEUDENSUOJASTA

Lappeenrannan kaupungin tekninen lautakunta on katsonut kokouksessaan 10.3.2010 (§ 82), ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Lappeenrannan tekninen lautakunta on siten päättänyt 10.3.2010 §82 järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt Euroopan unionin viralliseen lehteen Palvelusopimusasetuksen (EY N:0 1370/2007) 7 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen helmikuussa 2012 (D:nro 92/770/2012), jossa on ilmoitettu suunnitelluksi sopimusmenettelyksi “Liikenteen kilpailutuksessa noudatetaan joukkoliikennelain mukaista käyttöoikeusmenettelyä.” ja Palvelut ja alueet, joita sopimus mahdollisesti koskee “Lappeenrannan kaupungin teknisentoimen palvelutuotanto kilpailuttaa toimivalta-alueellaan (Lappeenrannan kaupungin alue) paikallisliikenteen.”

Ja se mitä Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta:

LINJAT, REITIT JA ALUEET

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavia linjoja ja niiden reitti- ja numerovariaatioita:

Paikallisliikenteen linjoja joiden linjanumero on 1-99. Käytössä tällä hetkellä olevat linjanumerot: 1, 1X, 2, 3, 3K, 4, 5, 7, 8, 12, 47

Lappeenrannan kaupunki
Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen