Suosikit

Mäntykatu 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos (testisivu)

Tavoite

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan olemassa olevan tontin jakaminen ja lisärakentaminen. Kaavamuutoksessa huomioidaan Tykin alueen arvokas kulttuuriympäristö.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään Tykki-Kiviharjun kaupunginosassa. Suunnittelu koskee Mäntykadun varressa sijaitsevaa pientalotonttia. Tontti on kooltaan n.946m2.

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

 

2

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 8.2. - 29.2.2024.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta  20.3.2024.

MRA 27 §:n mukainen kaavan nähtävillä olo 25.3. – 8.4.2024.

4

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 17.4.2024.

Lainvoimaisuus on kuulutettu 29.5.2024.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen, kaisa.koponen@lappeenranta.fi, puh. 0406819494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, kaisa.koponen@lappeenranta.fi, puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, maarit.pimia@lappeenranta.fi, puh. 040 6530745