Suosikit
Palvelu

Aikuislukiokoulutus

Kimpisen lukion aikuislukiossa on mahdollista opiskella aineopiskelijana lukio-opintoja nuorten lukiokoulutuksen ryhmissä. Tutkintotavoitteinen koko lukion oppimäärän suorittaminen ei ole mahdollista Lappeenrannassa. Aineopinnot ovat maksullisia.

Asioi tästä

Toimintaohje

Opiskelun voi aloittaa lukuvuoden alussa tai lukuvuoden aikana periodin vaihtuessa. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan Kimpisen lukion rehtorille.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Lukion aineopiskelijan kurssimaksu on 150 euroa.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714