Suosikit
Palvelu

Kaupunginarkiston tietopalvelu

Asiakirjahallinto huolehtii kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa syntyvistä sekä kaupungille saapuvista asiakirjoista. Kirjaamossa rekisteröidään kaupungin käsittelemät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat. Kirjaamosta voit kysyä käsittelyssä olevista hallinnollisista asioista. Lappeenrannan kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungintalolla, ja siellä käsitellään kaikkien toimialojen paitsi ympäristötoimen asioita. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo sijaitsee ympäristötoimen toimitiloissa.

Kaupunginarkistosta voit saada tietoja kaupungin toimintaan liittyvistä julkisista asiakirjoista. Kysytyimpiä asiakirjoja ovat perukirjat, koulutodistukset ja rakentamiseen liittyvät asiakirjat. Kaupunginarkistossa säilytetään myös liitoskuntien (Lappee, Lauritsala, Nuijamaa, Joutseno ja Ylämaa) pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

Kaupunginarkiston yhteydessä toimii Lappeenrannan kotiseutuarkisto, johon vastaanotetaan alueen yhdistysten, pienten liikelaitosten ja yksityishenkilöiden arkistoja. Nämä arkistot ovat tutkijoiden käytettävissä.

Kaupunginarkistossa voit tutkia asiakirjoja paikan päällä aukioloaikoina, sopimuksesta muulloinkin. Aikaa ei tarvitse varata. Tutkijoille on mahdollista järjestää paikka, pidemmästä ajasta olisi hyvä sopia.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Ehdot ja kriteerit

Alkuperäisiin asiakirjoihin voi tutustua vain paikan päällä.

Rakennepiirustuksia ei enää lainata. Niitä voi valokuvata itse tai pyytää kopioliikettä hakemaan ne kopioitavaksi asiakkaan laskuun.

Toimintaohje

Lappeenrannan kaupunginarkistossa olevista sosiaali- ja terveysviraston asiakirjoista tulee tehdä julkisuuslainmukainen tietopyyntö. Tunnistautumista vaaditaan esimerkiksi silloin, kun tietopyyntö kohdistuu asianosaisjulkisiin asiakirjoihin tai itseä koskeviin asiakirjoihin, jos asiankirjan sisältämät tiedot eivät ole julkisia.

Sosiaali- ja terveyspiirin alaan kuuluvista (vanhoistakin) asioista tehdään julkisuuslain mukainen tietopyyntö Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lomakkeella (ekhva.fi > lomakkeet ja hakemukset).

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Asiakirjojen tutkiminen paikan päällä on maksutonta. Kopioista, skannauksesta ja vaativasta tiedonhausta voidaan veloittaa hinnaston mukaan. Hinnasto verkkosivuilla. Kaupunginarkistossa maksu laskulla.