Suosikit

Lappeenrannan kaupungille tulossa vuodelta 2022 noin 15 miljoonan euron ylijäämä

JULKAISTU 6.2.2023, 17.00

Alustavien tietojen perusteella Lappeenrannan kaupungin vuoden 2022 tulos tulee olemaan runsaat 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos on etenkin yhteisöveron budjetoitua paremman tuoton ansiota. Kaupungin lainakanta aleni liki 21 miljoonalla eurolla.

Ilmakuva Lappeenrannan keskustasta.

Ennakkotietoja vuoden 2022 tilinpäätöksestä, Lappeenrannan kaupunki, 6.2.2023

Kaikki tiedotteessa olevat tiedot ovat alustavia. Varsinainen tarkempi analyysi valmistuu ja tilinpäätöstiedot tulevat julki, kun kaupunginhallitus saa tilinpäätöksen käsiteltäväkseen 27.3.2023.

 

Monen samanaikaisen kriisin vallitsemisesta huolimatta Lappeenrannan kaupungin talous pysytteli vakaana vuonna 2022. Kustannustason nousu näkyi sähkö- ja polttoainekuluissa. Sähköön käytettiin 14 % ja polttoaineisiin jopa 58 % enemmän rahaa kuin vuonna 2021.

Koronatilanne vaikutti vielä erityisesti alkuvuodesta 2022, mikä näkyi kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan sairauspoissaoloina ja tehostetun hygienian menoina.

– Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan näyttäytyi kaupungin omien palvelujen toteuttamisessa etenkin valmistavan opetuksen tarpeen kasvuna. Globaaleista kriiseistä huolimatta kaupungin oma toiminta toteutui kokonaisuutena budjetoitua parempana.

Eksoten toiminta kuntayhtymänä päättyi sote-uudistuksen myötä vuoden 2022 lopussa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius kertoo, että kuntien tulee kattaa kuntayhtymän kertynyt alijäämä.

– Eksoten alustavan tuloksen perusteella Lappeenrannan osuus katettavasta alijäämästä on runsaat yhdeksän miljoonaa euroa, josta taseeseen tehtyjen varausten purkamisen jälkeen jää tulosvaikutukseksi noin seitsemän miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi Lappeenrannalle 333,2 miljoonaa euroa, missä on kasvua 0,2 % vuoteen 2021 nähden.

– Vaatimattomalta näyttävä kehitys on kuitenkin kokonaisuutena hyvä etenkin yhteisöveron osalta, Iskanius toteaa.

Kuntien kymmenellä prosenttiyksiköllä eli liki kolmanneksella korotettu osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2022 alusta. Siitä huolimatta yhteisöveron tuotto aleni vain alle viisi prosenttia.

– Yhteisöveroa kertyi liki 12 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Sen sijaan kunnallisveron tuoton alle prosenttiin jäänyttä kasvua on pidettävä heikkona. Siihen vaikutti merkittävästi vuoden 2021 verotusta koskevat palautukset, jotka leikkasivat verokertymää yli prosentilla. Kiinteistöveroa puolestaan kertyi noin puoli prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, Iskanius sanoo.

Kaupungin vuosikatteeksi on muodostumassa noin 35 miljoonaa euroa, joten strategiseksi tavoitteeksi asetettu vähintään 30 miljoonan euron taso saavutettiin.

Nettoinvestointeja toteutui runsaan 20 miljoonan euron arvosta, mikä alitti selvästi viime vuodelle varatun tason. Kimmo Jarvan mukaan rakennushankkeita ei käynnistynyt suunnitellusti rakentamisen kustannustason voimakkaan nousun vuoksi.

– Sisäliikuntahallin osalta kaavasta tehdyt valitukset estivät hankkeen etenemisen suunnitellusti. Rakuunamäen päiväkoti oli merkittävin viime vuonna valmistunut kohde.

– Rakennushankkeisiin käytettiin yhteensä vajaat yhdeksän miljoonaa euroa. Liki saman verran investoitiin yhdyskuntatekniikkaan.

Jari Iskanius kertoo, että vahvan vuosikatteen ja lykkääntyneiden investointien vuoksi Lappeenrannan kaupunki ei ottanut viime vuonna uuttaa pitkäaikaista lainaa.

– Lainaohjelman mukaisten lyhennysten ja lyhytaikaisten velkojen poismaksun myötä kaupungin lainakanta aleni liki 21 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Investointien siirtyminen merkitsee myös velanoton siirtymistä, eikä poista tarvetta ottaa lainaa lähivuosina.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 27. maaliskuuta. Valtuustoon tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 5. kesäkuuta.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva(at)lappeenranta.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius
puh.  040 631 6231
jari.iskanius(at)lappeenranta.fi