Suosikit

Lappeenrannalle EU:n Mission Label tunnustuksena kaupungin etenemisestä kohti ilmastoneutraalisuutta 2030 mennessä

JULKAISTU 21.3.2024, 14.52

Lappeenrannan kaupungille on myönnetty EU Mission Label -tunnustus vaikuttavasta ja kunnianhimoisesta ilmastotyöstä. Tunnustus jaettiin 21.3.2024 Brysselissä EU:n innovaatiotapahtumassa. Tunnustuksen luovutti Mission Manager Patrick Child ja sen vastaanotti Lappeenrannan kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja, kaupunginjohtajan varahenkilö Jari Iskanius.

− Mission Label on hieno tunnustus kaupungille. Kaupungin ilmastotyö tukee alueen kehittymistä ja vahvistaa edelleen vihreään siirtymään liittyvää kehitystyötä. Myös ilmastoneutraalisuuteen johtavat toimenpiteet saavat lisää vauhtia, sanoo Iskanius.

Mission Label on myönnetty kaupungille ilmastosopimuksen toteuttamisesta. Lappeenrannan kaupungin ilmastosopimus on etenemissuunnitelma, johon on kirjattu toteutettavat toimenpiteet hiilestä irtautumisen ja vihreän siirtymän saavuttamiseksi. Toimenpiteet ovat paikallisia, alueellisia sekä kansallisia.

Suunnitelmaan sisältyvät erikseen ilmastotoiminta- ja ilmastoinvestointisuunnitelmat. Merkittävä osa suunnitelmaa on myös hiljattain perustettu, alueen suurimpien yritysten muodostama transitiotiimi, joka toimii kaupungin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöalustana.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mukaan Mission Label -tunnustus on osoitus kaupungin vahvuuksista tehdä ilmastotyötä. Tunnustus auttaa jatkossa vahvistamaan myös heikompia osa-alueitamme, sanoo Räsänen.

− Vahvuutenamme ovat lähes hiilineutraali energiajärjestelmä, korkea materiaalikierrätysaste, useat rakennuksien energiatehokkuustoimet sekä yhteistyö vihreän siirtymän innovaatioiden kehittämisessä LUT-yliopiston kanssa. Tunnustus antaa meille paremmat mahdollisuudet vahvistaa myös heikkouksiamme. Voimme toteuttaa tehokkaammin luonnon monimuotoisuusohjelmaamme sekä kasvattaa edelleen suojelualueiden määrää. Myös metsäohjelma on valmisteilla.

Missiokaupungit ilmastotyön etulinjassa

Kaupunkien toimet ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sillä kaupunkien osuus maailman CO2-päästöistä on yli 70 prosenttia ja ne kuluttavat yli 65 prosenttia maailman energiasta. 75 prosenttia Euroopan väestöstä asuu kaupunkialueilla ja on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa.

Missiokaupungit ovat yksi EU:n vihreän siirtymän ja ilmastoneutraalisuuden edistämiseen tarkoitettu toimintalinja. EU edistää ja tukee kaupunkeja ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi tarjoamalla asiantuntija-apua sekä rahoitusta toimenpiteiden sekä pilottien toteuttamiseksi kaupungeissa.  Missiokaupunkeja on yhteensä 112, joista 100 on EU:n alueella. Suomessa on Lappeenrannan lisäksi viisi muuta Missioon valittua kaupunkia.

Lappeenranta on saanut useita tunnustuksia ilmastotyöstä, muun muassa Maailman luonnonsäätiö WWF:ltä, Suomen Kuntaliitolta, Suomen luonnonsuojeluliitolta sekä EU komissiolta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2021 Lappeenranta vietti EU:n komission myöntämää Green Leaf -voittovuotta edistyksellisestä ympäristötyöstä.

Lisätiedot:

Jari Iskanius, talous- ja rahoitusjohtaja, kaupunginjohtajan varahenkilö
Puh: 040 631 6231, jari.iskanius@lappeenranta.fi

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi