Suosikit

Joukkoliikenteen talviaikatauluihin ja reitteihin muutoksia Lappeenrannassa ja Imatralla

JULKAISTU 17.5.2024, 09.05

Nuori katsomassa bussiaikatauluja.

Lappeenrannan seudun joukkoliikenneviranomainen on tarkastellut Lappeenrannan ja Imatran paikallisliikenteiden talviaikatauluja. Molempien kaupunkien talvikauden aikatauluihin sekä reitteihin tulee muutoksia talvikaudelle 2024–2025.

Muutoksia on tehty Lappeenrannan joukkoliikennepoliittisen ohjelman, päivitettyjen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden ja Lappeenrannan kestävän liikkumisen ohjelman mukaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, sanoo Lappeenrannan seudun joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski

– Tulevilla muutoksilla pyrimme vastaamaan niin Lappeenrannassa kuin Imatrallakin joukkoliikenteen käyttäjien tarpeisiin aiempaa paremmin ja pääsemään samalla palvelutasotavoitteisiimme.

Tulevien aikataulujen ja reittien suunnittelussa on huomioitu eri sidosryhmien palautteet, kuten esimerkiksi yhteistyö oppilaitosten ja liikennöitsijöiden kanssa sekä kuntalaisten palautteet. Jatkossa linjastoja ja aikatauluja tarkastellaan edelleen laajemmin ja yhtenäisemmin.

− Tarkempi ja kokonaisvaltaisempi linjastoselvitys tehdään myöhemmin, jossa tarkastellaan koko seudullinen joukkoliikennealue.

Lappeenrannassa muutoksia linjoille 1,3,4,5,8 ja 14

Lappeenrannassa tulevilla muutoksilla pyritään vastaamaan etenkin kasvaneeseen matkustajamäärään sekä matkakeskuksella Helsingin junayhteyksien kanssa täsmäävyyteen.

Vuonna 2023 Lappeenrannan paikallisliikenteessä matkustettiin 15 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluneen talvikauden (1.8.2023–31.3.2024) matkustajamäärä oli 14 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019–2020 eli ennen koronaa ja sen aiheuttamaa matkustajamäärän romahdusta.

Lappeenrannan paikallisliikenteen muutokset talviaikatauluun:

Linja 1: Lisätään lauantaille lähtö 6:15 keskusta – Yliopisto välille.

Linja 3: Muutetaan aamupäivän lähtöaikoja oheismateriaalin mukaisesti viidellä minuutilla eteenpäin Kivisalmi–Pikisaari ajantasauspysäkeille vastaamaan toteutuneita lähtöaikoja.

Linja 4: Lisätään ma-pe lähdöt 6:10, 18:10 ja 18:45 Karhuvuori–keskusta sekä 17:55, 18:30 ja 19:05 keskusta–Karhuvuori. Lauantaina ajetaan lähdöt 15:20 ja 16:55 Karhuvuori–keskusta sekä 16:40 ja 17:15 keskusta–Karhuvuori. Viimeinen lähtö keskustasta Karhuvuoreen ajetaan päättymään Myllymäen kautta Ajurinkadun pysäkille. Aikatauluvihkoon merkitään ”X” niille lähdöille, jotka ajavat keskusta–Karhuvuori väliä.

Linja 5: Ma-pe lähtöjen määrää lisätään yliopistolta keskustaan nykyisestä 53:sta 64:ään ja keskustasta Yliopistolle nykyisestä 52:sta 62:een. Lähtöaikoja on pyritty porrastamaan muiden linjojen kanssa Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteen kriteeristön I mukaisesti, vuorovälin ollessa lyhimmillään viisi minuuttia ja enimmillään 15 minuuttia. Aamupäivä ajetaan viidellä ja iltapäivän ruuhkaisempi aika kuudella autolla. Lauantain aikataulua muutetaan palvelemaan paremmin junayhteyksiä matkakeskuksella, lähtöjen määrän pysyessä samana. Sunnuntain aikataulua muutetaan palvelemaan paremmin junayhteyksiä matkakeskuksella, lähtöjen määrän pysyessä samana, sekä poistetaan 20:50 lähtö Matkakeskus–keskusta–yliopisto.

Linja 8: Reittiä muutetaan kulkemaan Merenlahdentieltä Orioninkadun ja Sammonlahdenkadun kautta. Aamun ensimmäistä lähtöä aikaistetaan lähtemään Rutolasta 7:00. Lisätään lähtö 16:40 Rutolasta Kariniemeen.

Linja 14: Arki-illan liikennöinti lopetetaan. Lauantain liikennöinti päätetään 15:20 Karhuvuoreen, josta linja jatkuu linjana 4 Karhuvuori–keskusta välinä. Sunnuntain liikennöinti aloitetaan vasta 12:05 Mustolasta ja linja päättyy 17:20 Mäntylään.

Imatralla muutoksia linjoille 21,22 ja 23

Imatran paikallisliikenteen talvikauden muutoksilla vastataan kysyntään varsinkin Mansikkalan palvelujen helpommasta saavutettavuudesta. Lisäksi aiempina vuosina Imatran paikallisliikenteen talviaikataulukausi on aloitettu kahta päivää koulujen alkamista aiemmin. Talviaikataulukauden voimassaolo muutetaan vastaamaan koulujen lukuvuosikalenteria, siten että talviaikataulukausi alkaa samana päivänä, kun perusopetus alkaa syksyllä ja päättyy keväällä viimeisen kouluviikon sunnuntaina.

Talviaikataulukauden pyhäpäivinä ajetaan sunnuntain mukainen liikenne, joulu- ja uuden vuoden aattoa lukuun ottamatta. Jouluaattona ajetaan lauantain liikenne klo 13 asti ja uuden vuoden aattona ajetaan perjantain mukainen liikenne. Voimassaoloajan ja pyhäpäivien liikenteen muutoksilla Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen talviaikataulukaudet ovat yhteneväiset.

Imatran paikallisliikenteen muutokset talviaikatauluun:

Linja 21: Muutetaan lauantain ja sunnuntain reitit kulkemaan Mansikkalan palvelujen kautta, kuten kesäaikatauluissa, kun koulut eivät ole auki. Uusi reitti on Tainionkoskentie–Tietäjänkatu–Keskuskatu–Koulukatu.

Linja 22: Muutetaan lauantain ja sunnuntain reitit kulkemaan Mansikkalan palvelujen kautta, kuten kesäaikatauluissa, kun koulut eivät ole auki. Uusi reitti on Koulukatu–Tietäjänkatu–Keskuskatu–Tainionkoskentie.

Linja 23: Muutetaan lauantain ja sunnuntain reitit kulkemaan Mansikkalan palvelujen kautta, kuten kesäaikatauluissa, kun koulut eivät ole auki. Uusi reitti on Tietäjänkatu–Keskuskatu–Tainionkoskentie.

Liitteet:

Lappeenrannan paikallisliikenteen talvikauden muutokset
Imatran paikallisliikenteen talvikauden muutokset

Lisätietoja

Terhi Koski, joukkoliikennepäällikkö
Puh. 040 651 5599, terhi.koski@lappeenranta.fi