Suosikit

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuodesta 2025 alkaen – Lappeenranta ottaa vastuun Etelä-Karjalassa

JULKAISTU 5.4.2023, 10.00

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 ja nykyiset TE-toimistot lakkautetaan. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työnhakijoiden nopeaa työllistymistä sekä takaa yrityksille hyvät toimintaedellytykset hyödyntämällä kuntien palvelutarjonnan.

Etelä-Karjalan kuntajohtajien keskusteluissa on linjattu, että Lappeenranta tulisi vastaamaan työvoimapalvelujen järjestämisestä 1.1.2025 lukien koko maakunnan alueella.

– Etelä-Karjalan alueen työvoimapohja on suhteellisen pieni ja vain Lappeenranta voi järjestää valtiolta siirtyvät työvoima- ja yrityspalvelujen viranomaistehtävät itsenäisesti. Etelä-Karjalassa myös työssäkäyntialueet ja maakunnan yhtenäisyys tukevat maakunnallista valmistelua, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden toteavat.

Maakuntaliiton rahoittama Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke tukee TE2024-uudistuksen valmistelua Etelä-Karjalassa. Hankkeessa muutosjohtajana työskentelevän Johanna Ilmonin mukaan Etelä-Karjalassa yhteisenä tavoitteena on luoda maakunnan tarpeisiin parhaiten soveltuva työllisyys-, koulutus-, yritys- ja elinvoimapalvelujen ekosysteemi.

– Yhteinen tahtotila on uudistuksen myötä parantaa maakunnan ja sen kuntien elinvoimaa sekä tuottaa vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä työvoima- ja elinkeinopalveluja.

Etelä-Karjalassa uudistus koskee noin 11 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita.

– Muutoksessa valtiolta kuntiin siirtyy Etelä-Karjalassa arviolta reilu 100 työntekijää, mikä tarkoittaa myös valtavaa määrää uutta osaamista kuntaorganisaatioon, Ilmoni sanoo.

Ilmonin mielestä Etelä-Karjalassa on tehty työllisyysasioissa jo pitkään hyvää yhteistyötä.

– Uudistuksella maakunnassa halutaan vahvistaa yhdessä tekemistä entisestään ja löytää uudenlaisia yhdessä työskentelyn malleja sekä sovittaa olemassa olevia palveluja entistä toimivimmaksi kokonaisuuksiksi.

Etelä-Karjassa on tulevaan muutokseen valmistauduttu jo joulukuusta 2021 alkaen, jolloin on lähdetty valmistelemaan maakunnallista työllisyys-, koulutus-, yritys- ja elinkeinopalvelujen ekosysteemiä.

– Työtä tehdään laajalla yhteistyöllä, ja siinä on tällä hetkellä mukana noin 20 eri organisaatiota. Yhteistyö Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa on ollut erityisen tiivistä, Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen kiittelee.

– Valmistelu etenee suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä, vaikka aikataulu on tiukka ja muutos on laaja. Niin toimijat, siirtyvä henkilöstö kuin asiakkaatkin halutaan osallistaa muutoksen valmisteluun, Johanna Ilmoni täydentää.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki:

Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja
puh. 040 844 2000, kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Sanna Natunen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö
puh. 040 522 9373, sanna.natunen@lappeenranta.fi

Johanna Ilmoni, muutosjohtaja, Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke
puh. 040 754 4710, johanna.ilmoni@lappeenranta.fi

Imatran kaupunki:

Matias Hilden, kaupunginjohtaja
puh. 040 186 0531, matias.hilden@imatra.fi

Lisätietoja TE-uudistuksesta:

TE-palvelut 2024 -uudistus - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)
TE-palvelut 2024 -uudistus | Kuntaliitto.fi