Suosikit

Rapasaarenpuiston rakentamisen valmistelevat työt alkavat viikolla 8

JULKAISTU 16.2.2024, 13.10

Talvinen Rapasaari ja sen taloja.

Lappeenrannan kaupunki aloittaa Rapasaarenpuiston rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt helmikuussa 2024, viikolla 8. Pikisaarenkatuun ja Satamatiehen rajautuvan Rapasaarenpuiston ympäristöstä kaadetaan puistosuunnitelmassa esitetyt poistettavat puut helmi- ja maaliskuun aikana. Lisäksi säilytettäville puille tehdään hoitoleikkauksia, sanoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

− Puiden kaadot ja hoitoleikkaukset toteutetaan osana Rapasaarenpuiston rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä. Ajankohdalla varmistetaan kaatojen toteutus ennen lintujen pesimäaikaa.

Rapasaarenpuistosta on laadittu puistosuunnitelma ja suunnitelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 14.6.2023. Puiston rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet tämän vuoden alussa. Urakan kilpailutus tapahtuu keväällä 2024 ja puiston rakentaminen aloitetaan kesällä 2024.

Puistosuunnitelmassa poistettavaksi on esitetty kolme huonokuntoista hopeapajua sekä puiston keskialueella viisi kappaletta huonokuntoisia vaahteroita. Alueella on myös noin 10 kappaletta sinne luonnostaan kasvaneita koivuja, jotka poistetaan myös helmikuun aikana. Osa koivuista poistetaan puiston rakentamisen vuoksi ja osa sen vuoksi, että ne ovat kasvaneet rautatiealueelle.

− Historiallinen rautatiealue tullaan pitämään avoimena ja puuttomana alueena, jossa rakenteet ja matala kasvillisuus säilytetään. Poistettavat puut tullaan sijoittamaan lahopuiksi sopivaan kohtaan lähiympäristössä. Lahopuut ovat luonnon kannalta erittäin arvokkaita, joten puut saavat kaatamisen jälkeen jatkaa edelleen tärkeää tehtäväänsä, selventää Ratilainen.    

Rapasaarenpuisto rakentuu entiseen asuunsa oleskelualueeksi

Rapasaarenpuisto rakentuu 1880-luvulta olevan asemarakennuksen ympärille, asemakaavan mukaiselle puistoalueelle.

− Tavoitteena on palauttaa alue entiseen, historialliseen asuunsa. Rakennettavaan puistoalueeseen sisältyy aseman pihapiiri, uusi muotopuutarha sekä entisellään säilytettävä rautatiealue.

Puistoalueelle sijoittuvat Rapasaaren asemarakennus ja rautatie ovat valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY-kohde). Rakentaminen ei kohdistu asemarakennukseen, mutta sen ympäristö kuivatusrakenteita uusitaan puistourakan yhteydessä.

− Rapasaarenpuistosta toteutetaan kasvillisuudeltaan monimuotoinen oleskelupuisto, joka tarjoaa asukkaille ja turisteille uuden paikan, jossa viihtyä Saimaan rannalla.

Puisto muodostaa kokonaisuuden muutama vuosi sitten remontoidun Rapasaaren laiturin kanssa. Puiston muotopuutarha sisältää monilajista kasvillisuutta mukaan lukien muutamat säilytettävät vanhat hopeapajut, jotka osaltaan lisäävät alueen ekologista arvoa. Puiston länsireunaan istutetaan myös uusi lehmusrivi ja sen alle toteutetaan näyttävät monilajiset pensasistutukset. Lisäksi rakennetaan puistokäytäviä, luonnonkivimuureja ja oleskelualueita kierrätyskivimateriaaleja hyödyntäen.

− Puistoa suunniteltaessa on otettu huomioon alueen asemapuistohistoria. Rautatiealueen raiteet ja niihin liittyvät rakenteet jätetään paikoilleen ja raiteiden väliin jäävään tilaan jätetään itsestään kasvava ruderaattialue. Lisäksi raiteiden päällä rakennettavat puutasot penkkeineen tuovat viitteitä vanhoista asemalaitureista, kertoo Ratilainen.

Rapasaarenpuiston rakentamisurakan aloittamisesta tiedotetaan lisää myöhemmin keväällä 2024.

Rapasaarenpuiston toteutus kuuluu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -hankkeeseen. Rahoittajana toimii Etelä-Karjalan liitto.

Lisätiedot:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi