Suosikit

Lappeenranta nousee vahvaksi osaksi eurooppalaista TEN-T-liikenneverkkoa

JULKAISTU 21.12.2023, 09.07

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi 19.12. päivätyssä tiedotteessaan erinomaisia uutisia Suomelle ja Lappeenrannalle: Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun asetuksesta, jossa määritellään unionin suuntaviivat koskien Euroopan laajuisen TEN-T (Trans European Transport Network) -liikenneverkon kehittämistä.

Itä-Suomen osalta saatiin säilytettyä jo EU:n neuvoston yleisnäkemykseen sisällytetty sopu, jonka mukaisesti ydinverkon ratayhteys jatkuu Lappeenrantaan asti. Turun tunnin junan, Lentoradan ja Itäradan rataosuudet sijaitsevat laajennetulla ydinverkolla.

Myös Lappeenrannan satama nousi kattavalle verkolle uutena Tornion, Inkoon ja Joensuun satamien ohella. Logistiikkahankkeita vetävä projektipäällikkö Marja Eskman Lappeenrannan kaupungilta on hyvillään siitä, että Lappeenranta ja Joensuu nousivat ensimmäisinä suomalaisina sisävesisatamina TEN-T:n kattavalle verkolle.

– Tämä täydentää itäisen Suomen EU:n liikenneverkostoa, johon kuuluvat nyt myös Lappeenrantaan jatkuva Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävän raideyhteys, ydinverkolla sijaitseva Saimaan syväväylä sekä kattavalla verkolla oleva Lappeenrannan lentoasema, Eskman sanoo.

Myös Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen pitää näitä uutisia erittäin tervetulleina alueelle.

– Kiitämme ministeriötä sekä rataverkon että Saimaan vesistöalueen pääsatamien puolesta tehdystä aktiivisesta työstä, hän sanoo.

– Tämä mahdollistaa sekä raide- että vesistöliikenneverkoston kehittämisen EU:n CEF-rahoitusinstrumentteja hyödyntämällä.

Heinosen mielestä linjaus Mustolan sataman nostamisesta kattavalle verkolle tulee turvaamaan rahtisataman saavutettavuutta Saimaan syväväylän ja ratojen ydinverkon yhdistävänä multimodaalisena logistiikkakeskuksena ja luo uskoa pitkällä aikavälillä Saimaan vesiliikenteen jatkuvuuteen.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Markku Heinonen
Lappeenrannan kaupunki
P. 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Projektipäällikkö Marja Eskman
Lappeenrannan kaupunki
P. 040 768 3113, marja.eskman@lappeenranta.fi