Suosikit

Lappeenrannan Satamatien ja Valtakadun tasoristeyksien turvallisuutta parannetaan – Satamatie suljetaan kesäkaudeksi tasoristeyksen kohdalta

JULKAISTU 22.5.2024, 10.00

Satamatien tasoristeys.

Lappeenrannan Satamatiellä sijaitsevan Huopatehtaan tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan kesän 2024 aikana. Samassa yhteydessä alueelta muun muassa puretaan kaksi tarpeettomaksi jäänyttä ratasiltaa ja uusitaan elinkaarensa lopussa olevat paineelliset vesijäteviemärit.

Lappeenrannan kaupungin, Väyläviraston, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n ja Metso Finland Oy:n yhteishankkeen on määrä valmistua syyskuussa 2024.

Lappeenrannan Valtakadulla sijaistevan tasoristeyksen varoituslaitos sekä risteysalueen liikennevalot uusitaan myös kesän aikana.

Merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteeseen

Töiden vaikutukset katuliikenteeseen ovat merkittävät. Satamatie suljetaan 3.6.2024 alkaen ajoneuvoliikenteeltä linnoituksen länsivallien puolelta yleisen pysäköintialueen jälkeen aina S-marketin pysäköintialueen puolelle saakka.

Jalankulkijoille järjestetään koko työn ajaksi sorapintainen kulkuväylä työmaa-alueen läpi. Koulujen kesälomien päätyttyä työmaaosuus avataan linja-autoliikenteelle siihen saakka, kunnes työt valmistuvat.

Moottoriliikenne on Valtakadun tasoristeyksen kohdalla suljettu viikot 23–27. Kevytliikenteen on mahdollista kyseisellä ajanjaksolla käyttää tasoristeystä.

Valtakadun tasoristeyksen varoituslaitosmuutoksen vuoksi viikkojen 23–27 aikana on myös raakapuujunakuljetukset Lappeenrannan tavararatapihan ja Metsä Groupin välillä korvattu kumipyöräkalustolla, mikä näkyy myös lisääntyvänä raskaanliikenteen määrissä katuliikenteessä. Junaliikenteen rajoitus hyödynnetään myös Satamatien kohteessa.

– Näiden kahden kohteen rakentamistöiden aikana muu katuverkko toimii ajoneuvoliikenteen työnaikaisena kiertotiereittinä. Kiertotiereitit varustetaan opastuksella. Kaupunki tiedottaa myöhemmin tarkemmin kiertoreittejä koskevasta suunnitelmasta, Lappeenrannan kaupungin projektipäällikkö Eero Harju kertoo.

Alueella liikkuvilta toivotaan malttia jo ennen työmaasulkua. Liikennesääntöjen noudattaminen on tärkeää niin muiden alueella liikkuvien kuin työmaahenkilöstön turvallisuuden kannalta.

Hankkeessa mukana olevat toimijat pahoittelevat mahdollisia rakennustöistä aiheutuvia haittoja.

Useita parannustöitä Satamatien kohteessa samaan aikaan

Satamatien kohteen yhteishankkeen aikana alueella tehdään samanaikaisesti useita muutostöitä, jotka on sisällytetty yhteen rakentamisurakkaan. Urakoitsijaksi on valittu GRK Suomi Oy.

Työt käynnistyivät huhtikuussa puuston poistolla rakentamistöiden edellyttämässä laajuudessa. Samassa yhteydessä kaadettiin raiteen läheltä puustoa, joka haittasi junien havainnointia tasoristeyksessä. Kaatuessaan puut olisivat aiheuttaneet vaaran junaliikenteelle.

Käynnissä ovat parhaillaan kaukolämpölinjan muutostyöt, jotka ovat edellyttäneet osin myös vesipenkereen rakentamista. Vesipengerrystyölle on saatu Vesilain mukainen lupa.

Kesällä Satamatien ajorataan ja kevyenliikenteen väylään tehdään linjausmuutoksia, jotta niiden varustaminen puomilaitoksilla on mahdollista myöhemmin. Katumuutoksen yhteydessä myös Pallonkadun (itäinen kulkuyhteys Metso Finland Oy:n alueelle) tasoristeykselle johtavan väylän liikennöintimalli muuttuu siten, että jatkossa kyseisen kulkuväylän kautta on mahdollista ainoastaan poistua tehtaan alueelta ja tehtaalta poistuvien ajoneuvojen on mahdollista kääntyä vain oikealle Satamatielle.

Liittymä muotoillaan myös siten, että tehtaalta poistuva yhdistelmäajoneuvo mahtuu kokonaisuudessaan radan ja Satamatien väliin. Tässä yhteydessä Metso Finland Oy on suunnitellut toteutettavansa muutoksia nykyiseen porttijärjestelmäänsä.

– Tasoristeysturvallisuuden parantamisen lisäksi Väyläviraston tavoitteena on purkaa huonokuntoiset aikojen saatossa tarpeettomaksi jääneet ja Satamatien ja Metsä Saimaan raiteen alle jääneet kaksi ratasiltaa, Väyläviraston projektipäällikkö Tommi Kämppi sanoo.

Satamatien alle sijoittuvan ratasillan päälle on aikojen saatossa sijoitettu Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n omistama kaukolämpölinja, joka on siirrettävä ennen ratasillan purkua. Uusi kaukolämpölinja sijoittuu jatkossa radan pohjoispuolelle.

– Tavoitteenamme on urakan yhteydessä myös uusia nykyiset ratasillan aukossa sijaitsevat elinkaarensa lopussa olevat paineelliset jätevesiviemärit. Uusi jätevesiviemärilinja tulee alittamaan Satamatien ja Metsä Saimaan raiteen nykyisen Huopatehtaan tasoristeyksen itäpuolelta. Samassa yhteydessä uusitaan myös alueella sijaitseva Energiaverkkojen vesijohto, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n Jussi Parkman selvittää.

Lisätietoja:

Väylävirasto:

Tommi Kämppi, projektipäällikkö (Satamatien kohde)
Puh. 0295 34 3883, tommi.kamppi@vayla.fi

Jouni Vauhkonen, projektipäällikkö (Valtakadun kohde)
Puh. 0295 34 3268, jouni.vauhkonen@vayla.fi

Matti Tossavainen, Ramboll CM Oy (Satamatien kohde)
Puh. 050 414 1961, matti.tossavainen@ramboll.fi

Santero Pekkanen, Rejlers Oy (Valtakadun kohde)
Puh. 040 801 1852, santeri.pekkanen@rejlers.fi

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:

Jussi Parkman, kunnallistekniikka
Puh. 040 587 3843, jussi.parkman@lreoy.fi

Matti Pylkkänen, kaukolämpömuutokset
Puh. 050 055 7783, matti.pylkkanen@lreoy.fi

Metso Finland Oy (Pallonkadun tasoristeys)
Kimmo Jääskeläinen
Puh. 040 520 9849, kimmo.jaaskelainen@metso.com

GRK Suomi Oy (Satamatien kohteen pääurakoitsija)
Kai Koho, työmaapäällikkö
Puh. 050 571 3044

Suorsa Group Oy (Valtakadun kohteen pääurakoitsija)
Matti Maunu, työmaapäällikkö
Puh. 050 054 5555, matti.maunu@suorsagroup.fi

Lappeenrannan kaupunki:

Eero Harju, projektipäällikkö
Puh. 040 635 1256, eero.harju@lappeenranta.fi