Suosikit

Lappeenrannan keskustan elinvoima on kasvanut

JULKAISTU 25.5.2023, 15.05

Valtakunnallisen Elävät Kaupunkikeskustat -tutkimuksen mukaan Lappeenrannan keskustan elinvoima on kasvanut. Avoimeen menetelmään perustuvia keskustojen elinvoimalukuja on julkaistu vuodesta 2012, mutta nyt ensimmäistä kertaa keskustoja (33 kpl) asemoitiin järjestykseen elinvoimalaskennan viiden keskeisimmän elinvoimamuuttujan avulla.

Lappeenrantaa koskevan tutkimuksen tilasi kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, jonka vetäjä Pasi Leimi on tulokseen – Lappeenranta oli hienosti tutkimuksessa sijalla kahdeksan – varovaisen tyytyväinen.

– Tutkimus osoittaa, että Meijän City -kehittämissuunnitelma on oikeilla jäljillä, hän sanoo.

– Saadun datan mukaan Lappeenrannan keskusta on tiivis ja siten säästää resursseja, koska tiiviys parantaa palveluiden saavutettavuutta ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Lappeenrannassa saavutettiin hyviä tuloksia myös siinä, että tyhjien liiketilojen osuus on pienentynyt, mikä nostaa kaupungin elinvoimalukua.

– Tyhjien liiketilojen osuus on vähentynyt huomattavasti ja on nyt mittaushistoriassa matalimmillaan, eli noin 9,5 %, Leimi siteeraa tuloksia.

Lappeenrannan elinvoimaluku on kasvanut, johtuen tyhjien liiketilojen vähenemisestä. Keskustassa kauppojen osuus laski jonkin verran, mutta ravintoloiden osuus pysyi samalla tasolla.

Lappeenrannassa keskustan kaupallista elinvoimaa on seurattu vuodesta 2016 alkaen. Elinvoimalaskenta on päivitetty keväisin. Edellinen päivitys tehtiin marraskuussa 2022.

Tutkimus perustuu viiteen elinvoimamuuttujaan

Jotta tutkimuksen tuloksia on helppo verrata, tutkimus pisteytti viisi keskeistä elinvoimamuuttujaa. Ne ovat Kauppojen ja ravintoloiden osuus (kauppojen ja ravintoloiden kappaleosuus keskustan kaikista liiketiloista); Vapaiden liiketilojen osuus (mahdollisimman vähän); Kaupallinen tiiviys (perustuen keskustan liiketilojen kokonaismäärään suhteessa pinta-alaan); Keskustan elinvoimaluku (kauppojen ja ravintoloiden kokonaismäärästä vähennetään vapaat liiketilat suhteuttaen kaupungin asukasmäärään) ja Asukastiheys vartin keskustassa 3.142 km2 (asukasluku neliökilometriä kohden 1 km säteellä kaupallisesta keskipisteestä).

Koko otannan voittajaksi, eli kaupunkikeskustaltaan elinvoimaisimmaksi tuli Tampere, toisen sijan vei Helsinki ja kolmannen Turku.

Lisätietoja:

Toimiajajohtaja Pasi Leimi, Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys
p. 040 740 1643
pasi.leimi@lappeenranta.fi