Suosikit

Lappeenrannan kaupunki ja yrittäjät sitoutuvat yhdessä parantamaan kasvuyritysekosysteemiä Etelä-Karjalassa

JULKAISTU 24.4.2024, 09.25

Lappeenrannan kaupunki sitoutuu edistämään konkreettisin toimenpitein alueen startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemiä yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Lähikuva kannettavasta tietokoneesta.

Lappeenrannan kaupunki kutsui koolle alueen yritysten ja sidosryhmien edustajia keskustelemaan kasvuhakuisten yritysten haasteista ja ratkaisuista. Elinvoimajohtaja Ding Ma kertoo, että tilaisuudessa ollut korkeatasoinen ja monipuolinen yrittäjäjoukko toi esiin niin konkreettisia kehitysehdotuksia kaupungin suuntaan kuin ehdotuksia yhdessä tehtävistä parannustoimenpiteistä.

– Keskustelu oli avointa ja rakentavaa ja olen tietenkin tosi mielissäni siitä, että se keskittyi konkreettisiin asioihin, joilla oikeasti voidaan parantaa niin yrittäjien menestymismahdollisuuksia kuin kaupungin veto- ja pitovoimaa, Ma sanoo.

– Saimme yhdessä hahmoteltua neljä ajankohtaista ja laajaa tavoitetta ja toimenpide-ehdotuksia niihin pääsemiseksi.

Kaupungilta odotetaan strategian kirkastamista ja sen parempaa viestintää. Yhteinen tavoite on saada maakuntaan yksisarvinen, eli yli miljardin arvoinen yksityisesti omistettu yritys, jonka kasvaa räjähdysmäisesti.

Muita tilaisuudessa sovittuja toimenpiteitä ovat yhteisen vision, kärkiviestin, tavoitteiden sekä selkeiden vastuutahojen määrittely Etelä-Karjalan yritysekosysteemissä toimiville tahoille sekä kasvuyritystarinoiden jakaminen.

– Lappeenrannan kaupunki julkaisee yhteistyössä kasvuyritystoimijoiden kanssa 30 kasvuyritystarinaa, Ma tarkentaa viimeistä kohtaa.

– Tarinoiden avulla inspiroidaan muita yrittäjiä ja lisätään tietoisuutta Etelä-Karjalan startup- ja kasvuyritysekosysteemistä.

Lisäksi kaupunki on yhteydessä kaikkiin yli 10 hengen yrityksiin ja kartoittaa niiden kasvuhalukkuutta. Toimenpiteet aloitetaan välittömästi ja niille on määritelty ensimmäinen seurantapiste syyskuussa 2024.

Lisää asiasta täällä.

Lisätietoja:

Ding Ma, elinvoimajohtaja, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 660 4015, ding.ma@lappeenranta.fi